Çocuğunuza İki Kişinin Arasına, İzin Almadan Oturmamayı Öğretin

By | 14 Nisan 2015

cocugunuza-iki-kisinin-arasina-izin-almadan-oturmamayi-ogretin    Rasûlullah (s.a.s.): ’’İzinleri olmadıkça iki kişinin arasına oturulmasın” buyurmuştur. Abdullah b. Amr’dan rivayet edildiğine göre, Rasûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “İzinleri olmadıkça (aralarına oturmak suretiyle) iki kişinin arasını ayırmak hiçbir kimse için helâl değildir.
“Bu hadis-i şerifler, aralarında genişçe bir açıklık kalmayacak şekilde, birbirlerine yakınca oturan iki kişi arasına izinleri olmadıkça bir üçüncü şalısın oturmasının caiz olmadığını ifade etmektedir. Çünkü böyle birbirlerine yakın oturan iki kişinin arasına girmek, onların yerlerinin daralmasına ve bu yüzden de rahatsız olmalarına sebep olur. Müslümanı rahatsız etmekse haramdır.
Bu sebeple onların izni olmadan aralarına girmek caiz değildir.
Birbirlerine böyle yakın bir şekilde oturan kişilerin aralarında sıkı bir arkadaşlık bağı ya da konuşacakları bir sırları vardır.
Aralarına üçüncü bir şahsın girmesi onların bu mahrem olan sohbetlerine engel olacağı için onları rahatsız edeceğinde şüphe yoktur. Binaenaleyh böyle birbirlerine yakın olarak oturan iki arkadaşın aralarına oturarak onları rahatsız etmek, haram olduğundan bir meclise varıldığı zaman öyle birbirlerine yakın oturan iki kişinin arasına oturmaktan son ilmece kaçınmak icap eder. Bu kural, İslâmî muaşeret kurallarından biridir.