Çocuğunuza Bencil Olmamayı Öğretin

By | 14 Nisan 2015

cocugunuza-bencil-olmamayi-ogretin   Bencillik, her dinde ve inanç sisteminde kötülenmiştir. Özellikle İslam dininde üzerinde çok durulmuş ve insanlar egoist olmamaları için ikaz edilmişlerdir. İslam dininde insan, insanın yapısı, ihtiyaçlarının temini, arzu ve isteklerin tatmini, beşerî münasebetlerin ve cemiyet hayâtının organizasyonuna ait bildirilenler, dinin temel hükümlerinden olan emirler ve yakıtlar, egoizme fırsat vermeyecek bir mükemmellik gösterir. Bu bildirimler ve hükümler, medenî bir hayât yaşamak için birbirlerine muhtaç olarak ve çeşitli ihtiyaçlar içinde yaratılmış olan insanı kendi hakkına razı ve diğer insanların haklarına saygılı olmaya sevk eder. Böylece her hususta adil olmak ve adaletten ayrılmamak düsturuna sahip olan bir insan ve cemiyette egoizm kendiliğinden yok edilmiş olur. Bundan başka ve daha fazla olarak her insanın hak sahipleri ve muhtaçlara haklarından biraz daha fazlasınıı vermesi tavsiye ve telkin edilir. Böyle yaparlarsa kendilerine ihsan sahibi ve yaptıklarına da ihsan adı verilerek Allah Teâla tarafından beğe- oil.İlkleri bildirilir. Bütün bunlardan daha ileri olarak kendi ihtiyacı olan f#yl muhtaç olan din kardeşine vermeye de “îsar” denilir. îsar sahipleri yüksek bir ahlak ve faziletin timsali olarak gösterilir.
İslam dininin temel kitaplarında ve ahlak kitaplarında yer alan egoizmi yasaklayan hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır:
Din kardeşini sıkıntıdan kurtarana hac ve umre sevabı verilir.
Kendisi için istediğini din kardeşi için de istemeyen kimsenin îmânı tam olmaz.