Çocuğunuz İçin Harcama Yapmaktan Çekinmeyin

By | 14 Nisan 2015

cocugunuz-icin-harcama-yapmaktan-cekinmeyin    Aile ve çocuklar, kendilerine harcama yapılma hakkına sahiptirler. Kişi önce kendisine, sonra da onlara harcama yapar.

Ebû Hureyre’nin rivayet ettiğine göre, Rasûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:
“Veren el, alan elden hayırlıdır. Harcamaya, bakmak zorunda olduklarınla başla.”
Şu da Rasûlullah’ın (s.a.s.) sözüdür:
“Geçimini sağlaması gerekenleri ihmâl etmek, insana günah olarak yeter.“
Rasûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:
«Kendine yedirdiğin, senin için bir sadakadır. Çocuğuna, zevcene, hiz metçine yedirdiğin şey de senin için bir sadakadır.
Hz. Âişe’nin şöyle bir rivayeti vardır:

Hind bint Utbe: “Allah’ın Rasûlü! Ebû Süfyân cimri bir kimsedir. Bana ve çocuğuma yetecek kadar mal/para vermiyor. Ancak ben, haberi olmadan malından bir şeyler alıyordum, dedi. Peygamber (s.a.s.): “Örfe göre, onun malından kendine ve çocuğuna yetecek kadar olanı al” buyurdu.
Kişinin, mallarını dağıtması veya mallarının tümünün başkasına verilmesini vasiyet edip çocuklarını başkalarına muhtaç hale getirmemesi gerekir.
Sa’d b. Ebî Vakkas şöyle anlattı:
“Veda haccında Rasûlullah’la (s.a.s.) birlikteydim. Ağır bir rahatsızlık geçirdim, ölüme oldukça yaklaştım. Rasûlullah (s.a.s.) beni ziyarete geldi. Ona: Allah’ın Rasûlü! Benim pek çok malım var ve bir kızımdan başka da mirasçım yok. Malımın üçte ikisini vasiyet edeyim mi? Peygamber: “Hayır” dedi. Ben: Yarısı olabilir mi? dedim. Yine: “Hayır” dedi. Bu defa: Üçte biri olabilir mi? dedim. Peygamber şöyle buyurdu: “Üçte bir (olabilir). Bununla birlikte üçte bir de çoktur. Sa’d! Mirasçılarım zengin bırakman, onları başkalarına el açacak muhtaç bir halde bırakmandan hayırlıdır. Allah rızası için herhangi bir harcamada bulunursan ondan dolayı sana mutlaka ecir verilir. Hatta hanımının ağzına koyduğun bir lokmadan dolayı bile. “
Bundan dolayı İbn Abbas şöyle demiştir:
“İnsanlar vasiyetin miktarını üçte birden dörtte bire indirseler iyi olur. Çünkü Hz. Peygamber (s.a.s.): “Malınızın (sadece) üçte birini bağışlayın. Aslında üçte bir dahi çoktur” buyurmuştur’.”
Rasûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:

“Allah Teâlâ her hak sahibine hakkını verdi. Bu sebeple varislerden biri lehine vasiyet yoktur.”
Bir kimsenin, bazı çocuklarına, ölümünden sonra alacakları bir şey vasiyet etmesi caiz değildir. Çünkü çocuklar varistirler, onların lehinde vasiyet olmaz.