Çocuğa Şefkat Göstermek

By | 22 Nisan 2015

cocuga-sefkat-gostermek   Çocuğa şefkat göstermenin bir takım yolları vardır. Bunlar onu sevmek, okşamak, öpmek ve bunun gibi şeylerdir. Resûlullah (sav) hem kendi çocuklarına ve torunlarına, hem de diğer çocuklara karşı daima şefkatliydi. Her alanda olduğu gibi, bu alanda da örnek alınması gereken Resûlullah (sav)’dır. Onun hayatında çocuklara karşı sevgiden başka bir şey yoktur. Bunu sözleri ve davranışlarıyla ispatlamıştır.
“Resûlullah (sav) bir gün Hz. Hasan’ı öpmüştü. Bu sırada yanında bulunan Akra’ b. Habis şöyle dedi: “Benim on tane çocuğum var. Fakat onlardan hiçbirini öpmedim. Resûlullah (sav) ona bakıp: “Merhamet etmeyene merhamet edilmez” buyurdular.” (Buharı, Edeb 18; Müslim, Fedail 65)
Hz. Aişe (r.anh) anlatıyor:
“Bir bedevi Peygamber (sav)’e gelerek şöyle dedi: “Siz çocukları öpüyorsunuz, biz öpmeyiz.” Resûlullah (sav) ise şöyle buyurdu: “Allah sizin kalbinizden merhameti çıkartmış ise ben ne yapabilirim ki?” (Buhar!, Edeb 18; Müslim, Fe- dail 64)
Resûlullah (sav)’ın çocuklara karşı merhameti ve sevgisi çok fazlaydı. Bu hadislerin dışında pek çok hadiste de O’nun çocuklara olan sevgisi anlatılmaktadır. Bugün anne ve babaların da, eğitimde sevgiyi, şefkati bir araç olarak kullanmaları gerekmektedir. Sevginin olduğu yerde güller açar. Sevginin hakim olduğu ailelerin evi gülistana döner. Resûlullah (sav) bu metodla başarıya ulaştı.