Çocuğa On Yaş Öncesi Ne Verilebilir ?

By | 18 Nisan 2015

Çocuğa On Yaş Öncesi Ne Verilebilir ?Çocuğa On Yaş Öncesi Ne Verilebilir ?

Altı-on yaş arasında çocukların inişli çıkışlı bazen dengesiz ve olumsuz davranışlar gösterdiğini bilmelisiniz. Çocuk ancak on yaşında iken beş yaşında gösterdiği denge ve düzeni yani ölçülü davranış özelliğini kazanacaktır. Bu yaş grubunun en temel özel­liklerinden birisi de çocukların çok kolay etkilenme özelliğidir. Bu yaşlar arasında çocukların tutarsız özellik gösterebileceğinin bi­lincin de olarak onları ibadetlere alıştırmada çok zor şeyleri tercih­le karşı karşıya bırakmayın. Ama ibadet ve iman eğitimini de bu çağda tamamen yerleştirmeye ve benimsetmeye çalışmalısınız.

Bu dönem, çocuğun akli melekelerinin olgunlaşma, kendi­lerine göre doğru ve yanlışları ortaya koyma zamanıdır. Bundan dolayı dini doğrulan çocuğa benimsetmek önemlidir. On yaşı­na giren çocuğun huzurlu döneme girmesi de bu yaşın çocukların artık bazı ibadetleri tam olarak yerine getirme zamanının olduğunu gösterir. Bu yaş namazı 5 vakit düzenli kılma, Ha­fızlığı tamamlama, Ramazan orucunu tam tutma yaşıdır. Kız­lar için tesettür sınırlarına riayet, kız erkek kardeş odası ayrılma zamanı, ana-babanın odasına sabah-öğle akşam vakitlerin­de izinli girme zamanıdır.