Çocuğa Kur’an Öğretmek

By | 22 Nisan 2015

cocuga-kuran-ogretmek    Resûlullah (sav) şöyle buyuruyor:
“Size iki şey bırakıyorum. Bunlara uyduğunuz müddetçe asla sapıtmayacaksınız: Allah’ın kitabı ve Rasulünün sünneti.” (Muvatta, Kader 3)
Müslüman olarak ayakta kalabilmenin, sapıklıktan korunmanın yolu Kur’an’dan geçiyor. Aile fertlerinin mutlak surette bu kitabı okuması ve anlaması gerekmektedir. Kur’an’ı öğrenmenin ve öğretmenin fazileti de çok büyüktür.
Resûlullah (sav) bu konuda şöyle buyurmaktadır:
“Sizin en hayırlınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğreteninizdir.” (Buharı, Fedâilu’l- Kur’an 21; Ebu Davud, Salat 349)
Dünya ve ahiret saadetini arzulayan her aile, Allah Teala (cc)’nm sözlerine kulak vermelidir. Duyduklarını anlamaya ve yaşamaya çalışmalıdır. İnsanlık Allah Teala (cc)’nm kelamıyla tanışmadıkça saadete kavuşamaz. Ev içinde özel bir eğitim ve öğretim programı düzenlemek suretiyle, aile mensublannm Kur’an’ı anlamaları ve anladıklarını uygulamaları mümkün olur.
Her türlü baskıya ve dayatmaya karşı inadına Kur’an’a sarılmak ve onun göl¬gesine sığınmak bugün en büyük görevdir. Müslümanları Kur’an’m nurundan ve rehberliğinden mahrum etmeye kalkışanlara en iyi cevap, evlerin birer Kur’an üniversitesi olmasıdır. Bugün alınabilecek en büyük mükâfat bununla mümkün olabilir. Öyleyse inancından taviz vermeyen tüm aileler, Kur’an’ı, önce kendi kurtuluşları sonra da insanlığın kurtuluşu için öğrenmeye ve evlerini birer Kur’an üniversitesi haline getirmeye çalışmalıdırlar.