Çocuğa Dört Yaş Öncesi Ne Verilebilir ?

By | 18 Nisan 2015

Çocuğa Dört Yaş Öncesi Ne Verilebilir ?Çocuğa Dört Yaş Öncesi Ne Verilebilir ?

Dört yaş, çocuğun en çok araştırmacı olduğu dönemlerden birisidir. Her şeyi öğrenmek ister. Bu yaşta çocuğa seveceği, hoşuna giden hikayelerden bol bol okuyun ya da anlatın. Dini temaları, hikaye ve masal diliyle işleyin. Bunun için dini hika­yeler ve seçilmiş masallardan yararlanabilirsiniz. Elinizde mev­cut değilse bile siz kendiniz kurgulayarak çocuğa vermek iste­diğiniz mesajı bir hikaye içinde verebilirsiniz. Üç yaşında sıbyan mektebine başlayan çocuk, bu yıl Kur’an-ı Kerim hatmi­ne başlar ve bitirir.

Yasin, Tebareke, Amme ve bazı Cuma günü okunan sûreleri ezberler. Arapça 1. Seviye kitabıyla 400 kelime ezberleyerek, hatim esnasında ezberlediği kelimeleri Kur’an’da bularak, ma­nasını anlama zevkini hisseder. Osmanlıca okuma yazmaya başlayarak, bu yaşta hikaye okumayı öğrenir.

.. .Necip Fazıl kabına sığmayan zekası sebebiyle çok yara­maz bir çocukluk geçirir. Daha dört beş yaşındayken (Os­manlıca) okuma yazmayı öğrenmiş olan küçük Fazıl’ı, ba­baannesi, yaramazlıklarından kurtulmak için 6 yaşında roman okumaya alıştırır… Bunu gazetede okumuş ve taaccüp etmiştim. Bende kızım 4 yaşına girince ona Osman­lIca okuma yazmayı öğretmeye niyet ettim. 4 yaşına ge­lince ona göre kitap bulamayınca, bilgisayarda Osmanllıca yazmayı öğrendim. Harflerin yanına ona uygun resim­ler ekleyerek çıktı alıyor ve arkadaşlarıyla birlikte hepsi­ne öğretiyordum. Sonra hikayelere geçtik, 3 ay sonra ta­mamen okumayı sökmüşlerdi. Okumalarını kolaylaştırmak için harekeli yazıyordum. Sonraki yıl harekesiz okumaya başladık. Sonraki yıl Rık’a yazılı kitaplardan okuma yaptık. 10 Yaşında Farsça da yaparak Osmanlıca metinleri her çeşit hat ile okumaya çalıştık. Şu an 14 yaşında Osmanlı­ca, Arapça ve Farsça dersleri devam ediyor…