Çocuğa Altı Yaş Öncesi Ne Verilebilir ?

By | 18 Nisan 2015

Çocuğa Altı Yaş Öncesi Ne VerilebilirÇocuğa Altı Yaş Öncesi Ne Verilebilir ?

Altı yaşında (bazen beş buçuk yaşında) çocuk üç yaşların­da olduğu gibi tekrar olumsuz davranışlar göstereceği bir döne­me adım atmıştır. Çevresiyle çatışmaya girer, uyumsuzluk gös­terir. Her zaman birinci ve en iyi olmak ister. Bu dönemde ço­cuk mantıksal düşünmeyi öğrenmeye başlamıştır. Bu dönem­de çocuğa bol bol dini hikayeler okumalı, bununla kalmayarak onları hafızasında tutmasını sağlamalı ve sorular sorarak zih­nini çalıştırmayı öğretmelisiniz.

Her ne kadar çocuklar üç-dört yaşlarından itibaren sorular sormaya başlasa da onların bu sorularının bir yetişkin gibi anlamak ve anlatılanı tam anlamak veya cevabım kavramak şeklinde olmadı­ğını bilmelisiniz. İşin hakikatinde çoğu zaman çocuklar sordukları sorunun cevabıyla çok fazla ilgili değillerdir. Ancak beş-altı yaşlarından itibaren çocuğun sorduğu sorular gelişi güzel soru­lan sorular değil, dinlenmek ve cevaplarını öğrenmek içindir ki bu da çocuğun kendisine verilenleri almaya hazır olduğu ma­nasına gelmektedir. Bu sebeple özellikle beş-altı yaşlarında so­ruları soruları ciddiye almalı gerektiği gibi cevaplandırma gay­reti içine girmelisiniz.

Üç yaşında sıbyan mektebine başlayan çocuk, bu yaşta hafızlık kabiliyetine sahipse hafızlığa çalışmasına devam edilir. Bu devam meselesi tamamen çocuğun kabiliyeti ölçüsüne uy­gun olmalıdır. Hafızlıkta en önemli mesele, çocuğun kabiliyeti­ni tespit ederken, onun her gün ne miktar ezber yapabileceğine karar verirken, çocuğun zekasıyla beraber, azmi, gayreti veya sıkılganlığı, uzun süre odaklanabilme, hususu göz önünde bu­lundurulmalıdır. Yarım saatte 1 sahife ezberleyecek kadar zeki çocuk, sıkılgan olduğundan zorla başında tutulmaktansa, yarım sayfayla neşe içinde hafızlığına devam edilebilir. 1 sahifeyi 2 sa­atte ezberlemeye zorlanan çocuklardan, sırf azim ve gayreti ne­ticesi, tavşanla kurbağa hikayesi misali sonuçlar görülmektedir.

“Allah her kişiyi VÜS’A’sıyla mükellef tutar” ayeti mucibin­ce, çocuğun VÜS’A’sının tespiti en doğru şekilde yapıldığında; hafızlıktan sıkılma gibi, Kur’an’dan uzaklaşma korkusu yaşanılmayacağı gibi, büyük başarılar görüleceği kesindir.