Cinsel Serbestliğin Sonuçları : Karışık Yaşamanın Davranışlara Etkileri

By | 28 Nisan 2015

cinsel-serbestligin-sonuclari-karisik-yasamanin-davranislara-etkileri  Erkek ve kadın, yaratılışları itibariyle farklı özelliklere sahiptirler.Kadın duygulu ve hassas, erkek ise iradeli ve dayanıklıdır. Kadının bu özelliğine uygun olarak yaşamını düzenlemesi gerekir. Aksi takdi rde yıpranır ve ruhsal açıdan sıkıntı ve huzursuzluğa düşer. Buna karşılık erkek, dayanıklı yapısına uygun yaşam sürmelidir; onun da bünyesinin gerektirdiği fonksiyonlar vardır, bu FONKsiyonları yerine getirmediği takdirde ruhî dengesini kaybeder.
Evlilik öncesi bir kızla ilişki kuran erkek, genç kıza kendini sempatik olarak tanıtmak için erkekliğinden ödün vermeye başlar. Basit davranışlara girmeyi, hafiflikler sergilemeyi marifet sayar ve bu çeşit davranışlarda bulunmaya kendini zorunlu hisseder. Zamanla şahsi özelliklerinden uzaklaşır. Bu sunî davranış giderek onda şahsiyet halini almaya başlar. Bir müddet sonra o genç adamın o kadınlar gibi hareket ettiği, zevklerini kadınlarınkine benzetmeye çalıştığı görülür. Bu yaşayış tarzını sona erdirip bir kadınla hayatını birleştirdiğinde eşi, o şahıstan erkekliğin tüm özelliklerini göstermesini bekleyecektir. Fakat kadınlaşan erkeğin doğal özelliklerinden uzaklaşan bu kimsenin intibak zorluğu çekeceği muhakkaktır.
Evlilik öncesi bir erkekle münasebet kuran bir genç kız ise, kendisine ya- taklanan erkeği örnek alacaktır. Genç kız erkeklerle düşüp kalkmakla onların mizaçlarından etkilenir, çoğu kez kadınlara has konuşma yerine erkeklere öykünme belirtileri görülür, davranışlarında erkek karakteri taşıyan izler hakim olur. Bu değişiklikler kadının yaratılış özelliklerinden uzaklaşması demektir.
Evlilik öncesi ilişki kuran genç kız ve erkekler bu esnada gerçek şahsiyetlerini ortaya koyacak yerde, sebebini kavrayamadıkları bir tesirle tuhaf roller takınırlar. Hayatın gerçeklerini ve temel özelliklerim tanıyıp öğreninceye kadar kendilerini oyalayıp dururlar. Bu oyalanışta birbirlerini ve muhataplarını, bu yapmacık rolleriyle aldattıklarından kurdukları dünyada noksanlıklar ve yanlışlıklarla dolu bir yaşam sergileyecekler, eksik bilgilerle şahsiyetleri yanlış yönde gelişecektir. Neticede kolay anlaşılamayan bir çıkmaza saplanacaklardır.
Kadın-erkek karışık yaşam bir kısım erkeklerde cinsiyet yönünden bir soğukluk, bir tiksinti meydana getirebilmektedir. Bir erkeğin karşı cinse meyil duymaması, onun kadınlaşması ve erliğinin bozulması anlamına gelir.
İnsanlar erkekler ve kadınlar olmak üzere iki türde yaratılmıştır. Kadın ve erkeğin, organlarında değişiklik yapmak, giyim şeklini bozmak, davranışlarında karşı cinsi taklit etmek suretiyle birbirine benzemeye, yani kadınların erkekleşmeye, erkeklerin kadınlaşmaya çalışmaları bir ruh bozukluğu kabul edilir.
Küçük bir kız çocuğunun yüzünü, gözünü, dudağını boyamak; parmaklarına, kollarına takılar takmak suretiyle süslemek, çocukta hissi ve ruhî bozukluklar meydana getirecektir. Aynı şekilde kızlan, erkek elbisesiyle gezdirmek, çeşitli cinsel sapıklıkların ortaya çıkmasına neden olacaktır.