«Cennet»

By | 29 Haziran 2015

cennetBilsin övünsün ihvan,
Ne güzeldir cennetler,
Gülsün sevinsin yârân,
Ne güzeldir cennetler..
İlki cennet-üs-selâm,
Kuluna vermiş Mevlâm,
Vasfından âciz kelâm,
Ne güzeldir cennetler..
Biri cennet-ün-na’im,
Ni’metleriyle kaim,
Lûtf-u keremi daim,
Ne güzeldir cennetler..
Cennet-ül-Firdevs biri,
Sadık kulların yeri,
Nurdan Hak bahçeleri,
Ne güzeldir cennetler..
Cennet-ül-me’vâ denir,
Kul orada dinlenir,
Âşık mesken edinir,
Ne güzeldir cennetler..
Adı cennet-ül-karar,
Ebedi huzuru var,
Talipler onu arar,
Ne güzeldir cennetler..
Cennet-ül-adn’e girem,
Hak cemaline İrem,
Ondadır Bâg-ı İrem,
Ne güzeldir cennetler..
Cennet-ül-huld’ü seçer,
Ezel şarabın içer,
Nurdan hülleler biçer,
Ne güzeldir cennetler..
Cennet-ül-vesile’dir,
Kul, Hak ile biledir;
Sonsuzluğa iletir,
Ne güzeldir cennetler..
Aşkî Hakka tâlip ol,
Haktır kula doğru yol,
Makamını ara bul,
Ne güzeldir cennetler..