Ceninin Oluşmasında İslam Ve Tıp İlminin Bakış Açısı

By | 8 Haziran 2015

ceninin-olusmasinda-islam-ve-tip-ilminin-bakis-acisi   Tıp ilmi ceninin oluşma devrelerini şöyle açıklar: “dördüncü hafta sonunda beş milimetrelik bir boya ulaşır. Göz ve kulaklar meydana gelir. Baş ve boyun kısmı vücut uzunluğunun yansını teşkil etmektedir. Kalbin iptida (başlangıç)
hali teessüs etmiş, sindirim kanalına ait yemek borusu, mide ve bağırsaklar ibtidai (başlangıç) halleriyle meydana gelmeye başlar. Ve vücut azalarının ibtidai paylan ortaya çıkmaya başlar. Beşinci haftada ceninin boyu bir santimi bulmuştur. Başı aşağı doğru eğilerek kalbin üzerini kapamıştır. Kol ve bacaklar henüz gelişmemiştir.”
Burada yazılanlara bakılarak denilebilir ki, çocuk rahme düştükten sonra beş ve altıncı haftalarda insan şekilleniyor.
Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav): “Şüphesiz her biriniz anne rahminde nutfe olarak kırk gün toplanır. Sonra yine öyle -kırk gün- kan pıhtısı olur. Sonra yine o kadar müddetle -kırk gün- et parçası olur. Ondan sonra melek gönderilir ona ruh üflenir.”
Hadis-i Şerif ile tıp ilminin söyledikleri arasında bir zıtlık yoktur. Cenin et parçası haline geldikten sonra her şeyiyle insan haline gelir. Bu şekillendirme açıktır.
İbni Hacer şöyle der: “Cenabı Hakk (cc) ilk kırk günün akabinde bir melek gönderir. Kan pıhtısına dönmüş olan cenini kapalı bir şekilde şekillendirir. Et parçası halinde iken de Cenab-ı Allah (cc), ikinci defa onu (yâni meleği) görevlendirir ve onu açık bir şekilde şekillendirir.”
Ceninin organları yani el ayak tırnak gibi uzuvlan yüzyirmi günden sonra belli olur. Kadın ancak böyle bir çocuk düşürürse loğusa sayılır. Organlann oluşması denildiğinde söylenmek istenen bebeğe ruh üflenmesidir. Ruh yüzyirmi günden sonra üflenir.
Düşüğe isim verilmez. Sünnet üzere yıkanmaz. Cenaze namazı kılınmaz. Ancak dünyaya gelirken vücudunun birçoğunda yaşam belirtisi görülürse adı konulur, yıkanır, kefene sarılır, namazı kılınır ve defnedilir .