Cenaze Namazı Duası

By | 29 Nisan 2015

cenaze-namazi-duasiAllahümmağfir lihayyina ve meyyitinâ ve şâhidina ve gâibina ve zekerina ve ünsâna ve sagîrina ve kebîrina. Allahümme men ahyeytehü minnâ fe ahyihi ale-l İslâm ve men teveffeytehu minnâ fe teveffehu aleliman. Ve hussa hazelmeyyite birravhi verrahati velmağfireti verrıdvan. Allahümme in kâne muhsinen fezid fi ihsanihi ve in kâne müsîen fe tecâvez anhü ve lakkihilemne velbüşra velkerâmete vezzülfâ, bi rahmetike ya erhamerrahimin (Anlamı: Allah’ım! Dirimizi, ölümüzü, burada bulunanlarımızı bulunmayanlarımızı, erkeğimizi kadınımızı, küçüğümüzü büyüğümüzü mağfiret buyur, bağışla. Allah’ım! Aramızdan yaşatacaklarını İslâm üzere yaşat, öldüreceklerini iman üzere öldür. Şurada duran ölüye, kolaylık ve rahatlık ver onu bağışla. Bu kişi iyi bir kimse idiyse sen onun iyiliğini artır, eğer kötü davranmış günahkâr bir kimse idiyse sen rahmet ve merhametinle onları affet. Ona, güven, müjde, ikram ve yakınlık ile mukabele et. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allah’ım).
Ölen kişi çocuk gibi mükellef olmayan bir kimse ise, duadaki “vemen teveffeytehu minna fe teveffehu aleliman (eceli gelenleri iman üzere vefat ettir)” cümlesi yerine “Allahümmec’alhü lenâ feratan, Allahümme-calhü lenâ ecren ve zuhran, Allahümmec’alhü lenâ şefîan müşeffean (Allah’ım! Sen onu bizim için önden gönderilmiş bir sevap vesilesi yap, ecir vesilesi ve ahiret azığı eyle, onu bize şefaati kabul edilen bir şefaatçi eyle!)” diye dua edilir.

Ölen kişi kadın ise, duanın ana metni ve anlamı aynı kalmak üzere, duadaki “ve hussa”dan sonraki zamirler kadın yerini tutacak şekilde şöyle değiştirilir: “Ve hussa hâzihilmeyyitete birravhi verrahati velmağfireti verrıdvan. Allahümme in kânet muhsineten fe zid fi ihsaniha ve in kânet müsieten fe tecâvez anhâ ve lakkihâlemne…”

Bu duaları bilmeyenler kolaylarına gelen başka uygun dualar da okuyabilirler. “Rabbena âtinâ” duası bu dualardan biridir. Ayrıca “Allah’ım beni, bu ölüyü ve bütün müminleri bağışla.” şeklinde dua edilebilir.