« Cemal-i-İlâhi»

By | 27 Mayıs 2015

cemal-i-ilahiLûtfuna mazhar olan,
Cennetine girmez mi?
Hak rızasını bulan,
Cemalini görmez mi?
Aşk ile püryan olan,
Didesi giryan olan,
Sivâdan üryan olan,
Vuslatına ermez mi?
Emr-ü nehyin gözeten,
Nefsiyle cihad eden,
Hakkın yolundan giden,
Dağları devirmez mi?
Aşkullah ile yanan,
Zikr-i hakla uyanan,
Hak rengine boyanan,
Nefsin yere sermez mi?
Bulan kulluk izzeti,
Tadan tâ’at lezzeti,
Terkeyleyen gılzeti,
Yolunda can vermez mi?
Mülke mağrur olanı,
Nefsi yüce bulanı,
Dünyaya aldananı,
Şeytan bile yermez mi?
Aşkî buldu medarın,
Gördü hakkın didarm,
Dosta vanycak yarm,
Güllerinden dermez mi?