Category Archives: Vaazlar

Alış-Verişte Dürüstlük

Alış-Verişte DürüstlükAlış-Verişte Dürüstlük Hakîm İbnu Hizam -Allah ondan razı olsun- şöyle dedi: Al­lah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Satıcı ve müşteri birbirlerinden ayrılıncaya kadar satışın tamam­lanması veya feshi konusunda seçme hakkına sahiptirler.” Hemmâm dedi ki: Yazdıklarım arasında şunu da buldum: “Üç kere tercihte bu­lunur. Eğer satıcı ve alıcı gerçeği söylerler ve söylemeleri gerekenleri […]

İyi ve Kötü Arkadaşın Misali

İyi ve Kötü Arkadaşın Misali – Ebû Musa -Allah ondan razı olsun- şöyle dedi: Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “İyi arkadaş ve kötü arkadaşın misali, misk satan ile demir körük­leyen kimseye benzer. Misk satan kimsenin mutlaka sana bir yararı dokunur; ya ondan bir miktar misk satın alırsın, yahut onun güzel ko­kusunu duyarsın. […]

Yalan Yere Yemin Etmek

Yalan Yere Yemin Etmek Ebû Hureyre -Allah ondan razı olsun- şöyle dedi: Allah Ra­sûlü sallallahu aleyhi ve selem şöyle buyurdu: “Yalan yere yemin mala rağbeti arttırsa bile hakikatte bereketi götürür” Abdullah İbnu Ebû Evfâ -Allah ondan razı olsun- şöyle dedi: Bir adam malını pazara getirerek, Müslümanlardan birini malını sata­bilmek için malına şu kadar para verilip […]

Suizandan Kaçınmak

Suizandan Kaçınmak Ali İbnu Hüseyin -Allah ondan razı olsun- şöyle dedi: Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem mescidde itikâfta bulunu­yordu. Yanında hanımları vardı. Onlar, yanından kalkıp evlerine gittik­lerinde, Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem, Safiyye bintû Huyey’e: “Acele etme de ben de seninle birlikte geleyim” buyurdu. Safiyye’nin evi Usâme’nin evindeydi. Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve […]

Nafile İbadetlerde İtidal

Nafile İbadetlerde İtidal Abdullah İbnu Amr İbnu Âs -Allah ondan ve babasından razı olsun- şöyle dedi: Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi: “Ey Ab­dullah! Senin gündüzleri oruç tuttuğun ve geceleri namaz kıldığından benim haberim olmadığını mı sanıyorsun?” Ben dedim ki: Evet ey Allah’ın Rasûlü. (Ben bu amelimle ancak hayır istiyorum.) Allah Rasûlü […]

Deccal’e Meydan Okuyan Mü’min

Deccal’e Meydan Okuyan Mü’min Ebû Saîd el-Hudrî -Allah ondan razı olsun- şöyle dedi: Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem bize Deccâl hakkında uzun bir konuşma yaptı. Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellemin bize an­lattıklarından bir kısmı şöyleydi: “Deccâl, Medine’nin kapılarından geçmesi kendisine haram oldu­ğu halde Medine’nin civarındaki boş çakıllı bir araziye gelecek. 0 gün onun […]

Hacer’ul Esved’i Öpmek

Hacer’ul Esved’i Öpmek Âbis ibnu Rabia, Hz. Ömer’den, -Allah ondan razı olsun- bil­dirdi: Hz. Ömer bir gün Hacerul-Esved’e gelip onu öptü ve akabinde şöy­le dedi: “Ben biliyorum ki sen sadece bir taşsın, ne zarar verebilirsin ne de fayda. Şayet Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellemin seni öptü­ğünü görmeseydim ben de öpmezdim.” Vaaz Arap toplumu, İslâm […]

Hibeden Dönmek

Hibeden Dönmek Ömer ibnul-Hattâb -Allah ondan razı olsun- şöyle dedi: Atımı, Allah yolunda birine sadaka olarak verdim. Atı kendisine sadaka olarak verdiğim şahıs, ata gerektiği gibi bakmadığı, ona yem vermediği için bakımsız ve çelimsiz bir hale gelmişti. Ondan atı satın almak istedim ve onun atı ucuz bir fiyata satacağını zannettim. Bu is­teğimi Allah Rasûlü sallallahu […]

Miskin Kimdir ?

Miskin Kimdir ? Ebû Hureyre’den -Allah ondan razı olsun- O şöyle dedi: Al­lah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Miskin, insanların kendisine bir iki lokma yiyecek veya bir iki hurma verdiği kimse değildir. Ancak miskin o kimsedir ki, kendini ge­çindirecek bir şeyi olmayan, insanların onun ihtiyaç içinde olduğunun farkına varmayıp kendisine sadaka verilmeyen ve […]

Sadaka Vermede Acele Etme ve Niyet

Sadaka Vermede Acele Etme ve Niyet Ebû Hureyre -Allah ondan razı olsun- şöyle dedi: Bir adam Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve şöyle dedi: Ey Alah’ın Rasûlü! Hangi (kimsenin verdiği) sadaka ecir olarak daha büyüktür? Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyur­du: “Senin sağlığın-sıhhatin yerinde, cimri olduğun, fakirlikten korkar ve zenginliği ümit […]