Category Archives: Sağlık

Nanoteknoloji ile Zihin Kontrolü Ne Demek ?

Nanoteknoloji ile Zihin Kontrolü Ne Demek ? Nanoteknoloji, zihin kontrolünde gelinen son aşamadır. DNA molek­ülleri baz alınarak, bir Bio-Nanoteknolojik anahtar olan ve saç telinin bin­de biri kalınlığındaki “Nanoaktüatör” üretilmiştir. Nanoaktüatör, bir mikroçipten ve bu çipin minyatür bir kanalına bağlanan DNA molekülü ipliğin­den oluşur ve canlı hücrelerin ürettiği doğal enerjiyi kullanarak çalışır. Nanoactuator, hücre enerjisini kullanırken […]

RFID Çipleri Nelerdir ?

RFID Çipleri Nelerdir ? Uluslararası büyük firmalardan satın alınan eşyalar (bilgisayar, buzdola­bı, çamaşır makinası mutfak eşyaları, vs.) ve giysiler RFID (Radyo Frekans Kimliği) çipleri taşımakta ve takip edilebilmektedir. Cep telefonları ve ara­balar sürekli olarak izlenmektedir. Artık nüfus cüzdanları ve yemek tabak­ları da RFID çipleri taşımaktadır. Giysilere yerleştirilen çiplere nanomoleküller ile bir nanotüp yerleştirilebilir, gerektiği zaman […]

Müzik-Koku İkilisi Nedir ?

Müzik-Koku İkilisi Nedir ? Müzik-koku İkilisinin oluşturduğu “psikotropik etki”nin zihin kontro­lünde ve savaşlarda silah olarak kullanıldığını çok az kişi bilmektedir. Ko­kular limbik sisteme doğrudan ulaştığı için, beyni, müzik ile hedeflenen fi­ziksel, psikolojik ve ruhsal etkilere hazır hale getirir. Bu sebeple özellikle alışveriş merkezlerinde, toplu eylem, çalışma ve yaşam alanlarında, sinema ve konser salonlarında müzikle birlikte […]

Binöral Aktivite Ne Demek ?

Binöral Aktivite Ne Demek ? İnsan kulağı 20 Hz ila 20000 Hz arasındaki sesleri duyabilir. Kulaklar arasında mesafe olduğu için sesler beyin tarafından farklı fazlar halinde al­gılanır. Sesin kulaklara çok kısa zaman farkıyla gelişini hesaplayan beyin ses kaynağının yerini tesbit eder. 0-20 (30) Hz arası sesler ise kulaklar tarafından işitilmez, fakat beyin ta­rafından algılanabilir, “işitilebilir”. […]

Zihin Kontrolü Ne Demektir ?

Zihin Kontrolü Ne Demektir ? “insan vücudu bir elektrokimyasal sistemdir ve artık bu sistemi etkileyecek mekanizma üretilmiştir. Bu mekanizma insanların beynindeki elektromanyetik dalgaların normal seyrini sekteye uğratabilir ve bu yolla insanların davranışlarını değiştirebilir. Belli bir zaman dahilinde insan biyorobot düzeyine indirilebilir”. “Mikroway News” dergisi, Luis Slizen Beyin, Çok Yönlü Bir Kontrol Merkezidir Beyin bütün vücut sistemlerini yönetirken bu sistemler […]

Nano Teknoloji Nedir ?

Nano Teknoloji Nedir ? Nanometre, teknik bir ölçü birimidir ve metrenin milyarda biri anlamı­nı taşır. Nanoteknoloji, maddeler üzerinde 100 nanometreden küçük bo­yutlarda gerçekleştirilen ölçüm, modelleme, işleme ve düzenleme gibi ça­lışmalardır. Nanoparçacıklar, maddenin atomik-moleküler boyutta mühendisliğinin yapılarak yepyeni özelliklerinin açığa çıkarılması ile oluşan madde parça­cıklarıdır. Titanyumdioksit (Ti02): Dünyada en sık kullanılan mineraldir ve nanoteknolojide kullanılan 3 […]

EEG (elktro-ensefalo-grafi) Klonlama Nedir ?

EEG (elktro-ensefalo-grafi) Klonlama Nedir ? Bilgisayarlar vasıtasıyla öfke, acı, endişe, küçümseme, ümitsizlik, deh­şet, sıkıntı, korku, hayal kırıklığı, kin, kızgınlık, hiddet, gücenme, üzüntü, kıskançlık, haset ve teröre yatkınlık içeren menfi duyguların frekansları teş­his edilmekte ve “duygu imza kümeleri” olarak EEG’den ayrılmaktadır. Bun­ların frekansları ölçülmekte ve belirli frekans kümesi sentezlenip başka bir bilgisayarda sınıflandırılarak biriktirilmektedir. Bu duyguların […]

İndigo ve Kristal Çocuk Ne Demektir ?

İndigo ve Kristal Çocuk Ne Demektir ? Bir süredir dünya, yeni tip çocuklar üzerine konuşmaya, tartışmaya baş­lamıştır. İndigo çocuklar ve kristal çocuklar olarak adlandırılan bu çocukla­rın DNA’larında ve vücutlarında yapısal farklılıklar gözlenmektedir:  DNA’ları iki kıvrımlı değil, 12 kıvrımlıdır.  Deri, kulak, göz, kafatası, beyin, sinir ve sindirim sistemleri farklıdır.  Kafatasları ile beyinleri arasında bir boşluk vardır. […]

Psikotrop Maddeler Nelerdir ?

Psikotrop Maddeler Nelerdir ? Psikotrop madde ya da psikoaktif madde, merkezi sinir sisteminde et­kisini gösteren ve beynin işlevlerini değiştirerek algı, ruh hâli, bilinç ve davranışlarda değişikliklere neden olan kimyasal maddelerdir. Vücut bakımı, güzellik, temizlik, ritüel, spiritüel, eğlence ve tedavi amaçlı kullanılan bazı maddeler ve tıbbi ilaçlar da aynı şekilde etki eden psikotrop madde­lerdir. Etkisini bilmeden […]

Sibernetik Tıp Nedir ?

Sibernetik Tıp Nedir ? Çağdaş tıp olarak adlandırılan tıp yaklaşımı 1 800′lü yılların ortalarında kimya ve fizikteki değişimlerle birlikte hastalıklara bütüncül bakış açısını terk etme yoluna gitmiştir. 18. yüzyılda eski tıp devam etmektedir, ancak yeni tıp eski tıbbın mizaç, ahlat, fizyoloji ve organ fonksiyonları ile ilgili bilgilerini reddetmiştir. Hatta birçok araştırma bu bilgilerin çürütülmesi için […]