Category Archives: Peygamberler Tarihi

Hicretin İkinci Yılı : İkinci Olay

İkinci bir Seriyye’ye Ubeyde bin El Haris, Emir seçildi. Ubeyde Hazret-i Muhammed (S.A.V.)’in amcası Hâris’in oğluydu ki ona Şeyül Muhâcirin derlerdi. Muhacirlerden altmış ve seksen kişi ile Kureyşten bir topluluk üzerine yollandı. Kureyşliler Mekke’den çıkmışlar, Mısır’a gidiyorlardı. Onlara beyaz bir sancak verildi. Musattah bin Endni sancaktarlarıydı. Karnileri İslâmda ilk sancağın bu olduğunu söylerler. İslâm bölüğü […]

Hazret-İ Muhammed (S.A.V.)’ İn Mübarek Ruhunun Kabzı

     İbn-i Abbas (Allah ondan razı olsun) şöyle demişlerdir. — Resulullah (S.A.V.)’in ölüm günü Hak Teâlâ Azrail (A.S.)’a şöyle emretti: — Var Habîbimden izin iste! İzin verirse mübarek ruhunu al. Eğer izin vermezse geriye dön. Azrail (A.S.) yanındaki bir melâike ile ve cevherlere boğulmuş süslü elbiseler giyerek geldiler. Azrail (A.S.) ârabî kılığında Hazret-i Muhammed […]

Hazret-i Hamza’nın Seriyesi

Hazret-i Muhammed (S.A.V.) Kureyş’in Şam’dan gelen ve Mekke’ye giden kafilesine karşı Hazret-i Hamza’yı (Allah ondan razı olsun) otuz kişi ile göndermiş ve onu bu askere Emir seçmişti. Ona beyaz bir sancak verdi ve Ebû Mürsed-i Anuniyi bayraktar yaptı. Kimilerine göre İslâm’da ilk kaldırılan sancak Hamza’mn sancağı idi. Müslüman Cüheyn’de, Seyfilbahir denilen mevzide düşmanla karşılaştılar. İki […]

Hz. Muhammed (S.A.V.)’in Hastalığı ile İlgili Sekizinci Olay

    İmam Ali (Allah ondan razı olsun) şöyle demiştir: — O Hazretin hastalığı artınca vasiyetlerde bulundu. Ben: — Yâ Resûlallah! Bu vasiyetler veda alâmetidir! dedim. O da şöyle buyurdu: — Evet yâ Ali! Gönlüm bu dünyaya darıldı. Sonra yastığa dayanıp uykuya daldı. Daha sonra da mübarek gözlerini açtı. Ve: — Ey Cebrail! Ettiğin anda […]

İslam Savaşları Nelerdir?

Siyer ehlinin verdiği isimlere, ıstılahlara göre İslâm savaşları şu adları alır: GAZA = Hazret-i Muhammed (S.A.V.)’in kendisinin gittiği savaşlara denir. SERİYYE = Hazret-i Muhammed (S.A.V.)’in hazır bulunmadığı, Ashabını gönderdiği savaşlardır. Hazret-i Muhammed (S.A.V.)’in katıldığı gazaların hepsi, bir kavle göre yirmidir. Bir kavle göre on dört, bir kavle göre de yirmi yedidir. Bazı gazalar biri biri […]

Hz. Muhammed (S.A.V.)’in Hastalığı ile İlgili Yedinci Olay

    Hastalığı günlerinde bir kez, Hazret-i Resulullah (S.A.V.) kendinden geçti. Müminlerin analarından birisi mübarek burnuna, bir rivayete göre ağzına ilâç damlattı. O zamana kadar Resulullah (S.A.V.) ilâç verilmesini yasaklamıştı. Kendisinin hatunları bu yasaklamayı nezahetine yorarlardı. Yani ilâçtan iğreniyor sanırlardı. O baygınlıktan kurtulduğu zaman, eşlerine: — Niçin böyle yaptınız? diye sordu. Onlar da: — Abbas […]

Fatimetüz Zehra’nın Nikahı

Hicret’in ikinci yılının Recep ayında, yahut Saferinde nikâh’ı kıyıldı ve zifaf oldu. Bu yolda çok rivayet duyulmuştur. Fakat Şeyh Ab- durrahmanil Cevza (Allah rahmet eylesin) Safvetil Safve adındaki kitabında zikrettiği rivayeti seçtik ki hepsi bir yerde toplanmıştır. Ümmü Seleme’den ve Selmân’dan (Allah onlardan razı olsun) rivayet edilmiştir ki, Hazret-i Fâtıma (R. anhâ) kadınlık çağma erişince […]

Hz. Muhammed (S.A.V.)’in Hastalığı ile İlgili Altıncı Olay

    Bir rivayete göre Hazret-i Muhammed (S.A.V.) biraz sağlığa ka­vuşmuştu. Pazartesi günü ki kendilerinin son günüydü. Ebu Bekir Hazretleri Müslümanlarla sabah namazını kılıp edâ ediyordu. Resu­lullah (S.A.V.) iki kişiye dayanarak odasının kapısına kadar geldi. Ashab-ı Karama baktı. Saflarını gördü. Sevindi, gülümsedi. Ebû Be­kir (R.A.)’a: —     Resûlüllah geldi! diye haber verdiler. O da, Onun namaz […]

Hz. Muhammed (S.A.V.)’in Hastalığı ile İlgili Beşinci Olay

    Hastalık günlerinde her vakit Bilâl Habeşî (Allah ondan razı olsun) namaz için Ezân-ı şerif okurdu. Peygamber (S.A.V.) de cemaatle namaz edâ ederdi. Hastalık artınca üç gün evden dışarı çıkmak mümkün olmadı. Rivayet edilmiştir ki hastalığın sonunda on vakit namazı cemaatla kılması nasip olmadı. Kimileri der ki: — Cemaatle kılınmayan namazın ilki bir yatsı […]

Hicretin İkinci Yılı : Birinci Olay

İkinci Hicret yılının ilk Şaban ayında Ramazan orucu farz kılındı. Sadaka-i fıtır vacib oldu. Sahraya çıkıldı ve cemaatle namaz kıldılar. İKİNCİ OLAY Bu yıl içinde Kıble yönü Beytil Mukaddes’ten Mescid-i Haram’a çevirildi. Hadîs âlimleri (Allah onlara rahmet eylesin) şöyle buyurdular: — Peygamber (S.A.V.) Medine’ye hicret edip on altı ay, yahut on yedi ay, namazı Beytül […]