Category Archives: Peygamber Efendimizin Hayatı

Peygamber Efendimizin Doğumundaki Mucizeler – 1

Peygamber Efendimizin doğumundaki mucizelerden biride Kisranın sarayının yıklıması ve mecusilerin ateşinin sönmesidir. Peygamber Efendimizin doğumundaki mucizelerden bu olayla ilgili Berzenci mevlid-i şerifinde ki Metn-i Şerîf şöyledir ; Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)’in cemâlinin doğması ve vech-i şerifinin parla­ması sebebiyle, Enûşerevan’ın muhkem ve yüksek bir şekilde bina ettiği Kisrâ’ya bağlı Medâin’deki saray çatladı ve yüksek kulele­rinden […]

Peygamber Efendimizin Doğumunda Gerçekleşen Mucizeler

Peygamber Efendimizin doğumunda gerçekleşen mucizelerle ilgili olarak Berzenci mevlidi şerifinde bize detaylı bilgi verilmiştir. Berzenci mevlid-i şerifinde Peygamber Efendimizin doğumunda gerçekleşen mucizelerle ilgili Amr ibni Kuteybe (Radıyallâhu Anh) ilim kaplarından olan babasının şöyle anlattığı  nak­ledilmiştir ; Amine (Radıyallâhu Anhâ)doğum yapacağı za­man Allâh-u Te’âlâ meleklerine: “Göklerin bütün kapılarını açın” buyurdu. Allâh-u Te’âlâ meleklerine doğum ânında onun […]

Peygamber Efendimiz Sünnetli Mi Doğdu ?

Peygamber Efendimiz sünnetli mi doğdu ? sorumuzun açık ve ayrıntılı cevabına Berzenci mevlidi şerifinde rastlayabiliriz.berzenci mevlüdü şerifinde Peygamber Efendimiz sünnetli mi doğdu sorusu gibi daha bir çok bilgi bize şu şekilde iletilmiştir; Rasulüllâh Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem kudret-i ilâhiyye eliyle, (her türlü pislikten) nazif, göbeği kesik, hoş kokulu, cildine yağ sü­rülmüş gibi bakımlı ve gözleri […]

Peygamber Efendimizin Doğduğu Gece

Peygamber Efendimizin doğduğu gece annesi doğum yaptıktan sonra Abdülmuttalib’i davet etti. O sırada kendisi o yüce binâyı (Ka’be’yi) tavaf etmekteydi. O, (gelen müjdeciden haberi alır almaz) koşarak (Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in doğduğu eve) yöneldi ve ona bakın­ca sevincin nihâyetine erdi. Sonra onu Ka’be-i Ğarrâ’nın içerisine girdirip, hâlis bir niyetle Allâh-u Te’âlâ’ya dua etmeye ve […]

Peygamber Efendimizin Dünyaya Gelişi

Peygamber Efendimizin dünyaya gelişi sırasında mübârek ellerini toprak üzerine koyarak ve mübârek başını yüksek semâya doğru kal­dırarak dünyayı teşrif etti ki, başını yukarı doğru kaldırmasıyla kendi yüceliğine ve efen­diliğine îmâda bulunmuş oldu. Ayrıca kendi kadrinin şâir tüm mahlûkattan yüce olduğuna ve mizâcı da, ahlâkı da güzel olan gerçek sevgilinin ancak kendisi ol­duğuna işaret buyurdu. Peygamber […]

Peygamberimizin Mucizeleri

Peygamberimizin mucizelerini anlatmadan önce peygamber mucizesinin ne demek olduğunu tam olarak şöyle açıklayabiliriz. Mucizeler Peygamberlerin peygamberliklerine delil olarak Allah’ın izniy­le meydana gelen olağanüstü hallerdir. Bir şeyin mucize olabilmesi için şu şartlar lâzımdır: Allah o şeyi alışılmış sebepler dışında yaratmış olmalıdır. Olağanüstü olmalıdır. Peygamberin istediğine uygun olmalıdır. İsteyip de hâsıl olan mucize kendisini yalanlamamalıdır. Mucize, peygamber […]

Peygamber Efendimizin Babasının Vefatı

  Peygamber Efendimizin babasının vefatıyla ilgili rivâyet edilen ekvâlin (sözlerin) en meş­hur olanına göre Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in haml-i şerifi üzerinden iki ay tamam­lanınca babası Abdullâh Medîne-i Münevvere’de vefat etti. Peygamber Efendimizin babasının vefatı şu şekilde olmuştur; Kendisi (babası Abdülmuttalib’in emriyle ticaret için Gazze’ye gitmiş, dönüşte zayıf dü­şerek Medine’de bulunan) Neccar Oğulları’na mensup Adiyy […]

Hz.Amine’nin Rüyası

Rasulüllâh (Sallâllâhu AIeyhi ve Sellem) in annesi Amine Vâlidemiz (Radıyallâhu Anhâ) şöyle anlat­mıştır: “Ben Muhammed (Sallâllâhu Aleyhi ve Sel­lem) oğluma hamile kaldığımı anlamadım, çünkü diğer hamile kadınlar gibi aşermedim ve hiçbir ağırlık hissetmedim. Fakat ne zaman ki hayızdan kesildim işte o zaman hamile olduğumu an­ladım. Hz.Amine’nin rüyasını kendisi bize şöyle anlatmaktadır; Ben ona hamileyken doğuları […]

Peygamberimizin Ana Rahmine Düşmesi

Peygamberimizin ana rahmine düşmesi ile bazı bereketli olaylar gerçekleşmiştir. Peygamberimizin ana rahmine düşmesi ile oluşan olaylar şunlardır; Yeryüzü uzun süre bitki örtüsünden so­yulmuş vaziyette kaldığı için çekilen kıtlığın ardından (Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in annesinin rahm-i şerifine düşmesi bereketiyle) ipek elbiseleriyle donatıldı. O ânda meyveler birden olgunlaştı, ağaç­lar da kendilerinden meyve koparmak iste­yenlere mahsullerini yaklaştırdı. […]

Peygamber Efendimizin Anne Rahmine Düştüğü Gün

Peygamber Efendimizin anne rahmine düştüğü gün Recep ayının ilk Cuma gecesidir.Peygamber Efendimizin anne rahmine düştüğü gün çok önemli bir gündür. Berzenci Mevlüdü Şerifinde Peygamber Efendimizin anne rahmine düştüğü gün bize şu şekilde anlatılmıştır; Allâh-u Te’âlâ onun Hakîkat-i Muhammediyyesi’ni bu âleme çıkartmak ve hem sûreti (beden-i şerîfı), hem de mâneviyatı(nın barındırdığı üstün sıfatlar) ile cismen ve […]