Category Archives: Peygamber Efendimizin Hayatı

Peygamber Efendimizin Oğlu Hz. İbrahim’im Vefatı

Peygamber Efendimizin Oğlu Hz. İbrahim’im Vefatı nasıl olmuştur? Peygamber Efendimizin Oğlu Hz. İbrahim’im Vefatından sonra defin işlemlerini kimler yapmıştır ? Peygamber Efendimizin Oğlu Hz. İbrahim’im Vefatı ve Peygamber Efendimiz (sav) in durumu nasıldır ? Allah Resûlü’nün (a.s.m.) oğlu İbrahim’in vefat ettiğini duyan Üsâme Efendimiz bütün sahabeler gibi gözyaşlarına boğuldu. İbra­him’i Hz. Abbas’ın oğlu Fadl yıkadı. […]

Peygamberimiz Hz. Muhammed ile İlgili Sorular – 5

1. Peygamberiz (s.a.v)’i kim yıkadı? Peygamber Efendimiz’i (sav), Peygamberimiz’in vasiyeti üzerine, Hz. Ali (ra) yıkamıştır. Yıkanırken üzerinden gömleğinin çıkarılmadığı, Gars kuyusunun suyu ile yıkandığı ifade edilmektedir. Yıkama işinde Hz. Ali’ye; Hz. Abbas, Abbas’m oğlu Fâdl, Üsame İbnu Zeyd, Kasım ve Resûlullah’m azatlılarından Salih radyallahu anhüm ecmaîn yardımcı olmuşlardır. Üsame su dökmüş, Ali yıkamış, diğerleri de […]

Peygamberimiz Hz. Muhammed ile İlgili Sorular – 4

1. Peygamberimiz’in son sözleri ne idi? Ümmü seleme (r.anha) anlatıyor: Resûlüllah (s.a.v) ölüme götüren hastalığı sırasında “Namaza ve sağ elinizin malik olduğu şeylere dikkat edin!” diyordu. Mübarek lisanları bunu söyleyemeyecek hale gelinceye kadar tekrar tekrar devam etti. 2. Peygamberimiz’in mübarek kabri şimdi nerededir? Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in “Ravza-ı Mutahhara” diye anılan mübarek kabri, Medine-i Münevvere’dedir. […]

Peygamberimiz Hz. Muhammed ile İlgili Sorular – 3

1. Peygamberimiz’in Hz. Hatice’den kaç çocuğu olmuştur, bunların isimleri? Peygamberimiz’in Hz. Hatice’den 6 çocuğu dünyaya gelmiştir. Bunların ikisi erkek, dördü kızdır. İsimleri: Kâsım, Abdullah, Ümmü Gülsüm, Zeynep, Rukiyye, Fâtima’dır. 2. Peygamberimiz’in başka çocuğu var mıydı? Peygamberimiz Medine’ye hicretten sonra evlendiği Mâriye’den İbrahim isminde bir erkek çocuğu daha olmuştur. 3. Çocukları Peygamberimiz hayatta iken mi vefat […]

Peygamberimiz Hz. Muhammed ile İlgili Sorular – 2

1. Babasının adı? Abdullah. 2. Anasının adı? Amine. 3. Dedesi, (Babasının babası)? Abdulmuttalib. 4. Dedesi (Anasının babası)? Vehb. 5. Babaannesinin adı? Fatimâ. 6. Anneannesinin adı? Berra. 7. Hangi kabileye mensuptur? Kureyş kabilesinin Hâşimîoğullarma mensuptur. Peygamberimiz’in babası ve annesi, her ikisi de Kureyş Kabilesine mensuptur. 8.Sütannesinin ismi? Halime. 9. Peygamberimiz’in ilk hanımının adı? Ve evlilikleri kaç […]

Peygamberimiz Hz. Muhammed ile İlgili Sorular

1. Peygamberimiz’in adı nedir? Hz. Muhammed ’Sallallâhualeyhivesellem’. 2. Peygamberimiz’e bu ismi kim koymuştur? Dedesi Abdulmuttalip koymuştur. 3. “Muhammed” ismi Kur’an’da kaç yerde geçer? Peygamberimiz’in “Muhammed” olarak ismi, Kur’an’da dört yerde zikredilmiştir. Bu sureler ve ayet numaraları şunlardır: Âl-i îmrân,3/144; Ahzâb, 33/40; Feth, 48/29; Muhammed, 47/2. Ayrıca “Ahmed’ adıyla da; Saf Suresi, 6. ayetinde zikredilmektedir (Saf; […]

Peygamber (S.A.V) Efendimizin Kabrini Ziyaret

1. Peygamber Efendimiz’in kabrini ziyaret nasıl olmalıdır? Âlimlerimize göre, Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in kabrini ziyaret mendup olan amellerin en efdalidir. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) kabrini ziyarette özetle şu yol takip edilmelidir: Farz olan haccını yapmakta olan kimsenin, önce hac  fiillerini yapması, Peygamber Efendimiz’in kabrini ise sonra ziyaret etmesi daha güzeldir. Medine’yi ve Peygamberimiz’in kabrini ziyaret hacdan önce […]

Peygamber Efendimizin Doğum Tarihi

Peygamber Efendimizin doğum tarihi nedir ? Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)’in doğ­duğu senenin, ay ve günün tespiti hakkında ulemâdan rivâyet edilen bir takım kaviller arasında ihtilaf vukû bulmuşsa da tercih edi­len kavle göre: Vilâdet-i Nebeviyye Allâh-u Te’âlâ’nın Harem’i himaye buyurup, filleri Ka’be’yi yık­maktan menettiği Fil Senesi’nin rebîulevvel ayının on ikisine muvâfık düşen pazartesi gü­nünün fecri […]

Peygamber Efendimizin Doğduğu Ev

Peygamber Efendimizin doğduğu ev, ağacı kesilemeyen ve bitkileri koparılamayan Beled-i Haram’da yani Mekke’de bulunan arsalar içerisinde bilindik bir ma­halde gerçekleşti. Peygamber Efendimizin doğduğu ev şu anda Mescid-i Haram’ın sahasında kalmıştır. Sa’y alanından MeTâ Kabristanı’na doğru çıkıldığında, yola gidenin sağında kalan bu ev, Rasulüllah (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellenı) in hicretin­den sonra ‘Akîl ibni Ebî Tâlib’in olmuştur. […]

Cahiliye Dönemi

İslâmiyet’ten önce Arabistan’da yaşanan döneme “cahiliye dönemi” denir. Bu dönemde cehaletin her türlüsü mevcuttu. Cahiliye döneminde güçlü olanlar zayıf olanları eziyordu. Hakkı elinden alman zayıflar koruya­cak hiçbir merci yoktu. Kadınların durumu içler açışıydı. Hiçbir hakları yoktu, bir eşya gibi alınıp satılabiliyorlardı. Kız çocukları, utanç ve zayıflık vesilesi ola­rak görüldüğünden diri diri toprağa gömülüyorlardı. Cahiliye döneminde […]