Category Archives: Kuran ve Yasin

Kur’ân ve İlmî Gerçekler

Kur’ân’ın asıl gayesi, insana, kulluk dairesindeki vazife ve sorumluluklarını öğretmek, ferdî ve İçtimaî hayatını düzenlemek ve ebedî saadeti kazanmasına vesile olmaktır. Daha özlü bir ifadeyle Kur’ân’ın en birinci vazifesi, insan hayatını Yaratıcısının irade ve rızası istikametinde şekillen-dirmektir. Bunun dışında kalan hususlara Kur’ân, mahiyeti, önemi ve kıymetine göre yer verir. Kur’ân, böyle olmayıp da, sözgelimi, çağın […]

Kur’ân’ın Allah Kelâmı Olduğuna Dair 8. Delil

8. Acaba hangi yazar, eserinde, kendi lehine görünmeyen sözlere yer verir? Meselâ, Kur’ân’da Tebuk Gazvesinden geri kalanlardan ötürü “Hay Allah affedesi Nebi, doğrular Sana belli olup, yalancıları bilmeden önce niçin onlara izin verdin?” ikazında bulunulmaktadır. Ve bu hususta bir başka misal: Allah Resulü, belini büken, kendisini ıstıraptan ıstıraba sürükleyen ifk (iftira) olayı karşısında tam bir […]

Kur’ân’ın Allah Kelâmı Olduğuna Dair 6. Delil

6. Kur’ân’ın nâzil olduğu devrede şiir fevkalâde gelişmişti, insanlar sohbetlerinde ve kavgalarında birbirlerine âdeta hep şiirle karşılık verir, her yıl şiir müsabakaları düzenlenir ve kazanan şiirler altınla yazılıp Kâbe duvarına asılırdı. Birer millî kahraman sayılan şairlerin sözleriyle kabileler harbe girer veya sulh yaparlardı. Ve Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) aralarında büyümüş olmasına rağmen, herkesin […]

Kur’ân’ın Allah Kelâmı Olduğuna Dair 5. Delil

5. Kur’ân’ın Allah kelâmı olduğunun bir delili de şudur: Eserlerinde manzara tasvirinde bulunan herhangi bir yazar daha çok -iklimi, bitki örtüsü ve tabiî şekilleriyle- yaşadığı veya gezip gördüğü çevreyi anlatır. Hâlbuki Kur’ân’da çöl. ve çöl hayatının tasvirinden çok, coşkun akan nehirlerden, yemyeşil manzaralardan, toprağa can katan yağmur yüklü bulutlardan, bağ ve bahçelerden, dağlardan ve denizlerden […]

Ruyada Birinin 2 Tane Yasin Kitabı Vermesi

Rüyalar sırlı olaylardır. Dinimizde de rüyanın yeri ve önemi çok büyüktür. Rüyalar hakkında Allah’tan gelen mesajlarda diyenler bulunmaktadır. Rüya hakkında yalan söylemek, görmediğin rüyayı gördüm demek büyük günahlardandır. Gün içinde yaptığınız olayları ya da aklınızda olan düğşünceleride rüyalarınızda sıklıkla görebilirsiniz. Görülen rüyaları yorumlayan kişiye rüya tabircisi denilmektedir. Müslümanlar rüyalarında en çok Kuran ve sureleriyle ilgili […]

Kur’ân’ın Allah Kelâmı Olduğuna Dair 4. Delil

4. İnsan hayatını maddî-manevî bütün yönleriyle kucaklayan Kur’ân’ın bir beşer kelâmı olamayacağı açıktır. Her asırda her türlü şartlar altında ve her seviyedeki insanın müşkillerini çözecek küllî prensipler ortaya koymak, hiçbir zaman bir insanın -hele hele ümmî bir Zât’ın- kapasitesi dâhilinde olamaz. Diğer bir ifadeyle, bir beşerin zihninden çıkan prensipler, asırlarca kıtalara huzur ve saadet veremez. […]

Kur’ân’ın Allah Kelâmı Olduğuna Dair 3. Delil

3. Kur’ân dışında usanmadan defalarca okunabilen kitap belki hiç yoktur; bu Kitap’tır ki, çeşitli vesilelerle devamlı okunur, hatmedilir, ama hiçbir zaman usanç ve bıkkınlık vermez. Nice müstesna eserler, fikir yazıları ve şiirler orijinalliğini ve değerini kaybeder; nice aktüel eserler birkaç yıl hatta birkaç ay ya dayanır ya dayanmaz; hem doğruluğu hem de aktüalitesi yönünden değerini […]

Kur’ân’ın Allah Kelâmı Olduğuna Dair 2. Delil

Acaba, şimdiye kadar -okumuşu, okumamışı; ilk mekteplisi, üniversitelisi; avamı, mütefekkiri; çobanı, bilim adamı ile- her tabaka ve her seviyedeki insanın, kapasitesi ölçüsünde hissesini alıp anlayacağı bir kitap yazılmış mıdır? Cevap: Hayır! Şairin, musikişinasın, iktisatçı ve hukukçunun, idareci ve içtimaiyatçının, eğitimci ve öğreticinin, fikir ve zikir yolu mensubunun okuyup istifade edeceği, yol ve mesleğine düstur, meselesine […]

Kur’ân’ın Allah Kelâmı Olduğuna Dair 1. Delil

1. Her şeyden önce, Kur’ân, yeryüzünü şereflendirdiği o ilk dönemde, hem ruhlarda, hem akıllarda, hem de gönüllerde tasavvuru imkânsız öyle bir tesir icra etmiştir ki, onun o ışıktan atmosferinde, yeniden hayata uyanan nesillerin mükemmelliği, onun hakkında başka bir delile/mûcizeye ihtiyaç bırakmayacak ölçüde bir harikadır ve bu insanların düşünce ufukları, kulluk esrarına vukufları ve marifetleri açısından […]

Kur’ân’ın Allah Kelâmı Olduğunun Delilleri Nelerdir?

İnsan ve kâinat kimin eseriyse, Kur’ân da ancak O’nun eseridir. Zira Kur’ân-ı Kerim, hem insanı insana tanıtmakta, hem de varlık kitabını tefsir etmektedir. Şöyle ki, Kur’ân bir taraftan, insanı bütün zaaf ve faziletleriyle, diğer taraftan da kâinatı bütün sır ve incelikleriyle, okumaktadır ki. kâinatın bütününde tasarruf edemeyen bir Zât’ın öyle bir söz söylemesi mümkün değildir.