Category Archives: Kuran ve Yasin

Yasin Kitabı Sipariş

Yasin kitabının en çok satış yapıldığı şekli toptan satış şeklidir. Çünkü Yasin kitabı sünnet, vefat, doğum, düğün, ev mevlüdü gibi cemiyetlerde en çok gelen misafirlere dağıtılan hediyelik üründür. Hediyelik olarak Yasin kitabı sipariş vermek isteyenler bir çok yerden Yasin kitaplarını temin edebilirler. Alış veriş kültürü gelişen ve değişen zamanla birlikte farklılaşmıştır. Bu yeni kültüre göre […]

Kurani Kerim Cüz Okuma

Kuran-ı Kerim okumanın bir çok yolu vardır. Kuran-ı Kerim’in tamamına bakıldığı zaman kalın bir kitap olduğu anlaşılır Kuran’ın. Kuran’ı Kerim 604 sayfadan, 30 cüzden, her cüz 20 sayfadan oluşmaktadır. Cüz parçalara ayırarak Kuran’ı Kerim’i okumaktır. Kurani Kerim cüz okuma ile okumak hem belli bir zaman diliminde hem de belli miktarlarda okunmasına sebep olmaktadır. Kurani Kerim […]

Tecvidli Kuranı Kerim

Tecvid Kuran-ı Kerim’i tam manası ile okumak için gerekli kurallar bütünüdür. tecvid kuralları bellidir ve değiştirilemez, Kuran öğrenirken kesinlikle tecvid kurallarıda öğrenip Tecvidli Kuranı Kerim okunmalıdır. Tecvidli Kuranı Kerim öğrenilirken tecvid kurallarının yazılı olduğu bir tecvid kartelası temin edilmeli bu sayede daha kolay Tecvidli Kuranı Kerim öğrenilebilir. Tecvidli Kuranı Kerim okuyan kişi Harflerin çıkış yeri, sıfatı, […]

Kuranı Kerim Oku Dinle Takip Et

Mukabele dünya da sadece Kuran-ı Kerim için yapılan bir okuyuş biçimidir. Mukabele sırasında Kuran-ı iyi bilen seri ama tane tane okuyan biri Kuran-ı Kerim’i okur, cemaatte sessizce kendi Kuran’larından Kuran okuyanı takip ederler. Kısacası mukabele Kuranı Kerim oku dinle takip etmeden oluşan bir kavramdır. Kuran’la amel etmenin, ibadet etmenin bir çok yolu vardır. Bunlardan en […]

Kuranı Kerim Türkçe Okunuşu

Kuran-ı Kerim okumanın iki şekli vardır. Birincisi Kuranı Kerim Arapça okunuşu ile okumaktır. İkinciside Kuranı Kerim Türkçe okunuşu ile okumaktır. Kuran-ı Kerim’i en doğru şekilde okumak tabi ki orjinal Arapça metinden okumaktır. Böyle okunduğu takdirde ecir ve sevabı daha çok olur çünkü Arapça harflar tam çıkartılmış, tecvidler yerinde yapılmış olur böylelikle kelimelerin ve cümlelerin anlamı […]

Kur’ân’ın Mucizevî Korunması

Hiç şüphe yok ki, Kur’ân’ın korunmasındaki en büyük teminat, onu gönderen Allah Teâlâ’nın vermiş olduğu taahhüttür: “Şüphesiz ki, zikri (Kur’ân’ı) Biz indirdik, elbette onu yine Biz koruyacağız.” Yüce Yaratıcı, Kur’ân’ı, en başta Peygamber Efendimiz, sonra sahabe ve daha sonra gelen hamele-i Kur’ân’ı vesile kılarak korumuştur. Bununla, onu tasdik edenlerin böylesine yüce bir vazifede pay sahibi […]

Kur’ân ve İlmî Gerçekler – 5

5. “Sen dağlan görür de onları hareketsiz sanırsın, oysaki onlar bulutlar gibi yüzer geçer.” Yine Kur’ân-ı Kerim, dünyaya ait parçalar olan dağlara dikkat çekmek suretiyle arzın hareket ettiğine işaret etmiştir. Görüldüğü gibi, kâinat kitabının bir tercümesi olan Kur’ân’da -en mükerrem bir varlık olarak kâinata gerçek değerini kazandıran- insanla alâkalı İlmî meseleler ve gerçekler de ihmal […]

Kur’ân ve İlmî Gerçekler – 3 ve 4

3. “Semayı (kudret) eliyle biz kurduk ve ona durmadan genişlik veriyoruz.” Bu âyette, ilim mahfillerinde ağırlığını devam ettiren ‘mekân genişlemesi’ bin dört yüz küsur sene evvel Kur’ân’da söz konusu edilmektedir. 4. “Güneş de kendi ekseni etrafında bir vakte kadar hareket eder.” Kur’ân asırlar önce, eski kozmolojiye rağmen, Güneşin sabit olmadığını ve kendi ekseninde hareket ettiğini […]

Kur’ân ve İlmî Gerçekler – 2

2. “Her şeyi çift yarattık.” ; “Münezzehtir o Allah, her noksandan münezzeh! Yerin bitirdiği her şeyi, ve kendilerini, ve daha nice bilmedikleri şeyleri çift yaratan, münezzehtir, Yücedir!.” İlim adamlarının kısa bir zaman önce keşfettiği bir hususu Kur’ân asırlar öncesinden haber vermiştir. Bugün çok iyi bilinmektedir ki, insanlar nasıl çiftse, diğer canlılar da öyle çifttir. Hatta […]

Kur’ân ve İlmî Gerçekler – 1

1. “Rüzgârları aşılayıcı olarak gönderip gökten su indirdik, böylece sizi suladık. (Yoksa) siz suyu depo edemezdiniz.” Bu âyet de, henüz yirminci yüzyılda anlaşılan İlmî bir gerçeğin Kur’ân tarafından asırlar önce ifade edildiğinin bir göstergesidir. Rüzgârlar su buharından meydana gelen bulutları birbirine çarpıştırır. Bu çarpışmada bulutlarda pozitif-negatif elektron geçişmesi olur, şimşek meydana gelir. Rüzgârlar bulutları sıkıştırarak […]