Category Archives: İbadetler

Büyük Günahlar Nelerdir ?

Büyük günahlar nelerdir ile ilgili Ayet: “Onlar ki, büyük günahlardan ve açık rezaletlerden kaçınırlar. Öfkelendikleri vakit de, bağışlayanlardır.”  (Şura; 37) Büyük günahlar nelerdir ile ilgili Hadis: “Allahu Teâlâ nazarında, bir kulun Allah tarafından yasakla­nan büyük günahlardan sonra, beraberinde getirebileceği en büyük gü­nahlardan biri, kişinin ödenecek karşılık bırakmadan üzerinde borç oldu­ğu halde ölmesidir.” (Ebû Musa, Kütüb-ü […]

Günah İşlemek Ne Demektir ?

Günah işlemek ne demektir ile ilgili Ayet: “Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin kü­çük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere sokarız.” (Nisa, 4-31) Günah işlemek ne demektir ile ilgili Hadis: “Canım elinde olan Allah’a yemin ederim ki, eğer siz günah işlemeseydiniz, Allah sizi yok eder, yerinize günah işleyip tevbe eden, Alla­hın da bağışladığı başka […]

Namazı Doğru Kılmanın Önemi Nedir ?

Namazı doğru kılmanın önemi nedir sorusunu açıklayıcı Ayet şu şekildedir : “Vay o namaz kılanların haline ki, kıldıkları namazdan gafildirler.” (Maun; 4-5) Namazı doğru kılmanın önemi nedir sorusuyla ilgili Hadisi Şerif’ te şu şekilde rivayet edilmiştir ; “Birinizin kapısının önünden bir nehir aksa, kişi günde beş kez o suda yıkansa, kirinden eser kalır mı, ne […]

İmtihan Nedir ?

İmtihan nedir sorumuzu açıklayacak Ayet şöyledir : “Andolsun biz sizi korku, açlık ve bir parça mallardan, canlar­dan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müj­dele!” (Bakara; 155) İmtihan nedir sorumuzu açıklayacak Hadis şöyledir: “Her ümmetin bir büyük fitnesi (imtihan vesilesi) vardır. Be­nim ümmetimin baş fitnesi (sıkıntı sebebi) de maldır.” (Ka’b b. İyad’dan) İmtihan nedir sorusuyla […]

Teyemmüm Ayeti

Teyemmüm Ayeti: “…Su bulamazsanız temiz bir toprakta teyemmüm edin, yüzle­rinizi, ellerinizi onunla meshedin.” (Maide; 6) Teyemmüm Hadisi: “On yıl boyu su bulamasa da, temiz toprak müslümanın ab­dest suyudur. Suyu bulunca, bedenini onunla meshlesin, zira bu daha ha­yırlıdır.” (Ebû Zerr’den) Hikâye: Teyemmüm Ayetinin İnişi Hz. Aişe (ra) anlatıyor: Allah Resulü’nün yaptığı seferlerin birinde bir­likte yola çıkmıştık. […]

İstiğfar Etmenin Önemi

İstiğfar etmenin önemini anlatan Ayet: “Rahibinizden bağışlanma dileyin. Doğrusu O, çok bağışlayandır.” (Nuh; 10) İstiğfar etmenin önemini anlatan Hadis: “Kim yatağına girince üç defa; ’estağfirullâhe’l-Azîm ellezî lâ İlâhe İllâ hüve’l Hayyu’l-Kayyûm (Kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan, diri ve her an yaratıklarını gözetip duran yüce Allah’tan bağışlanmamı dilerim)” derse, Allah günahlarını deniz suyunun damlaları kadar çok […]

Amelsiz İlim Ne Demek ?

Amelsiz ilim ne demek ; amelsiz ilim özellikle hocaların ettiği dualarda sıkça duyduğumuz bir terimdir. Amelsiz ilim ne demektir sorusunun cevabını Ayet, Hadis ve bir hikaye örneği ile ayrıntılı olarak şöyle açıklayabiliriz ; Ayet: “Kendilerine Tevrat yükletilip de sonra onu taşımayanların du­rumu, kitaplar taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah’ın âyetlerini yalanla­yanların durumu ne kötüdür. Allah zalim […]

Sevap Kazanmak İçin Ne Yapmalıyız

Sevap kazanmak için ne yapmalıyız konusunda Ayet: “Allah, hidayet bulanlara hidayeti arttırır. Sürekli olan salih davranışlar, Rabbinin katında sevap bakımından daha hayırlı, varılacak sonuç bakımından da daha hayırlıdır.” (Meryem; 76) Sevap kazanmak için ne yapmalıyız konusunda Hadis: “Kim ki bir iyiliğe niyet eder de, sonra herhangi bir mani se­bebiyle onu yapamazsa, ona tam bir sevap […]

Müslümanın Ağlaması

Müslümanın ağlamasıyla ilgili Ayet: “Bir de (savaşa katılabilecekleri bir bineğe) bindirmen için sana her gelişlerinde ‘Sizi bindirecek bir şey bulamıyorum’ dediğin vakit, infak edecek bir şey bulamayıp hüzünlerinden dolayı gözlerinden yaşlar boşa na boşana geri dönenler üzerinde de (sorumluluk) yoktur.” (Tevbe; 92) Müslümanın ağlamasıyla ilgili Hadis: “Allah’a yemin olsun, benim bildiğimi siz bilseydiniz az güler, […]

Hayır Ve Şer İle İlgili Bilgi

Hayır ve şer ile ilgili bilgi Ayet: “Eğer Allah, onların hayra ulaşmak için çarçabuk davrandıkları gibi, insanlara şerri de çabuklaştırsaydı, mutlaka ecellerine hüküm veri­lirdi. İşte bize kavuşmayı ummayanlan biz böylece taşkınlıkları içinde şaşkınca dolaşır bir durumda bırakırız.” (Yunus; 11) Hayır ve şer ile ilgili bilgi Hadis: “Bir kul İslam’a girer ve bunda samimi olursa, daha […]