Category Archives: Genel

Haccın Adâbı

* Hac ibadeti helalinden kazanılmış para ile eda edilmelidir. * Üzerinde kul hakkı olanlar, hak sahiplerine haklarını ödeyerek onlarla helâlleşmelidirler. * Bir daha dönmemek azim ve kararlılığı ile günahlara tevbe edilmelidir. * Kazaya bırakılmış ibadetler mümkün olduğunca kaza edilmelidir. * Hac yolculuğu hakkında bilgisi olan kimselerden bilgi edinilmelidir. * Riya, gösteriş ve gururlanmadan sakınmalı, mütevazı […]

Namazın Farzları (Şartları, Rükunları)

   Namazın, 6’sı dışında, 6’sı da içinde olmak üzere 12 farzı vardır. Namazın dışında olan farzları şunlardır: 1. Hadesten taharet, 2. Necasetten taharet, 3. Setr-i avret, 4. Istikbal-i kıble, 5. Vakit, 6. Niyet. Bunlar, namaza başlamadan önce yapılması lâzım olan farzlardır. Bunları yapmadan namaza başlamak sahih olmaz. Bunlara namazın şartlan denir. Namazın içinde olan farzlan […]

Mesh’i Bozan Şeyler

   1. Abdesti bozan herşey mesh’i de bozar, 2. Üzerine meshedilen mestin ayaktan çıkarılması meshı bozar. Ancak, abdest bozulmamışsa, sadece ayakları yıkamak yeterlidir. Ayağının çoğunun mest¬ten çıkması da, mestin çıkması gibidir. 3. Mesh müddetinin sona ermesi meshi bozar. Mesh müddeti sona erdiği halde abdest bozulmamışsa, yalnızca ayakları yıkamak kâfidir. Soğuktan donma tehlikesi varsa, mesh müddeti […]

Doğum Kontrolün Ahlak Üzerindeki Etkileri

    Gebeliği önlemenin ahlâk ve mizaç üzerindeki etkilerini şöylece sıralamak mümkündür: 1. Kadın ve erkek, gebeliğin önlenebilmesi dolayısıyla zina için bir ııevı hürriyete kavuşmuş olurlar. Artık ne piç doğurarak rezil olma korkusu, ne utanma duygusu, ne de günah hissi kalır. Bu durum insanları, gayrimeşru yollardan cinsel arzularını tatmine sevk eder. 2. Şehvet arzularına esir […]

Çok Evlilik Ahlaki ve İnsani Bir Sistemdir

    İslâm’daki taaddüd-ı zevcat İnsanî ve ahlâkî bir nizamdır. Bu “sistemin ahlâkî oluşu, erkeğe, dilediği kadınla dilediği zaman ilişki kurmasına müsaade etmemesidir. Yani erkeğin, meşru hanımları dışında hiçbir kadınla -açık veya gizli- ilişki kurması caiz değildir. Taaddüd-i zevcat’ııı İnsanî oluşuna gelince, erkek bu yolla himayeye muhtaç bir kadını barındırmakla, onu namuslu, temiz ve meşru […]

Çalışan Kadının İhtilat Problemi

    Dinimizde, birbirine yabancı kadın ve erkeklerin bir arada, senli benli yaşa­maları, beraber oynayıp eğlenmeleri, gülüşüp söyleşmeleri, yanyana oturmala­rı… sakıncalı bulunmuş ve bütün bunlar ihtilât terimi ile ifade edilmiştir. Türki­ye’de, ihtilât yasağına uygun bir ortam da yoktur.

Bir Kimse Baldızıyla veya Kardeşinin Hanımıyla Yalnız Kalabilir mi?

   Mahremi olmayan bir erkekle yolculuk yapmak, yalnız kalmak caiz değildir. Hz. Muhammed (sav): “Kadınların yanlarına -yalnız iken- girmekten sakınınız. Bunun üzerine birisi: Kadının kayın biraderi de böyle midir? dedi. Peygamber (sav) o, ölümdür. (Yani onunla bir arada bulunmak daha tehlikelidir)”’buyurdu.

Kadının, Yatakta Erkeğin Davetine İcabeti

    “Adam karısını yatağına çağırdığında imtina eder, gelmezse, ona melekler sabaha kadar lânet ederler.” Yine Resûl-i Ekrem (sav): “Kadın, kocasının yatağından ayrı (bir yatakta) yattığı vakit, sabaha kadar melekler ona lânet ederler” buyurmuştur. Kocaya itaat kadının vazifelerinden biridir. Ancak dinen yasak ve memnu olan bir teklifte bulunursa onu reddeder.

Çocuklarda Konuşma Adabı

    Çocuklara konuşmaya ilk başladıklarında, önce Allah lafzını öğretmek gerekir. Çocuklar küçüklüklerinden itibaren iyi eğitilmelidirler. Aile içinde çocuğa güzel konuşmayı, büyüklerinin yanında gereksiz konuşmamayı, özellikle misafirlerin yanında gevezelik yapmamayı öğretmek gerekir. Bunun yanında çocuklara doğru konuşmayı, yalancılığın kötü bir şey olduğunu anlatarak bu tür davranışlardan kaçınmasını sağlamak gerekir. Büyüklere karşı nasıl hitap etmesi gerektiğini, […]