Category Archives: Genel

Dört Mezhebe Göre Hac – 11

 - Temettü haccı yapan kimse umre ile ilgili işleri bitirdikten sonra ihramdan çıkar. Hedyi (kurbanı) ister sevk etmiş olsun, ister sevk etmemiş olsun. Bu Malikî ve Şafiî mezhebine göredir. Hanefî ve Hanbelî’ye göre hedyi (kurbanı) sevk etmiş (önceden göndermiş) ise bayram gününe kadar ihramdan çıkamaz. Buna göre umrenin ihramında iken haccın da ihramına girer ve böylece […]

Orucun Farzları Nelerdir?

Oruç tutmak için niyet etmek, niyetin başlama ve bitme zamanını bilmek, tan yerinin ağarmasından akşam güneş batıncaya kadar, orucu bozan şeylerden sakınmak, orucun farzlarıdır. Ramazan orucunda, niyetin zamanı, güneşin batmasından (iftâr sofrasından), ertesi gün kuşluk vaktine kadardır. Orucun sahih olması için niyet etmek şarttır. Niyetsiz oruç makbul (geçerli) değildir. Ödenen Ramazan orucu ile, adak ve […]

O Eşsiz Bir Babadır

ÇİLEDERMİŞ ONLAR. Analar… Sabır bakışlıdır onlar… Analar… Ak saçlı, ak kalpli. Fedakâr, şefkatlidir onlar… Analar… Çocukları için hayatını yok sayanlar… Analar… Hep onlardan söz edilmiştir. Babanın yokluğunda hem ana, hem baba olan analardan. Analar yüklenmiş tüm çocukların sorumluluğunu. Babalar, çoğu kez çocukların sadece maddi ihtiyaçlarını temin ile sorumlu sanılmış. Peygamberimizde, çok değişik bir babalık tarzı […]

Dört Mezhebe Göre Cuma Namazı – 12

- Hutbe okurken gücü yetiyorsa hatibin ayakta durması imamların ittifakı ile meşrudur.Vacip olup olmadığında ihtilaf vardır. Malikî ve Şafiî’de vaciptir. Hanbelî ve Hanefî’de vacip değildir. Şafiî özellikle iki hutbe arasında oturmayı vacip görmektedir.Yine Şafiî ’ye göre her iki hutbede de abdestli olmak şart olarak ileri sürülmektedir. Diğer mezheplerde hutbe de abdestli olmak şart derecesinde değildir. […]

Kurban Kesilebilecek Hayvanlar

   Kurbanın rüknü, kesilmesi caiz olan hayvanı kesmektir. Kurban olması caiz olan hayvanlar da şunlardır: Deve, sığır, manda, koyun, keçi. Devenin beş seneliği, sığır ve mandanın iki seneliği, koyun ve keçinin bir seneliği, (altı ayı geçmiş olanı) kurban olur. Koyun gösterişli olursa altı aylığı da olur. Koyun ile keçi yalnız bir adam için kurban olur. […]

İnanç Yönünden İnsanlar Nasıldır?

   İnsanlar inanç yönünden dört kısma ayrılır: 1) Mü’min: Allah (cc)’ın varlığına ve birliğine, Hazreti Muhammed (sav)’in Allah’ın Peygamberi olduğuna kalbi ile inanan ve bu inancını dili ile söyleyen kimselere “Mü’min” denir. 2) Münafık: Allah (cc)’ın varlığına ve birliğine, Hazreti Muhammed (sav)’in peygamberliğine kalbi ile inanmadığı halde, dili ile inandığım söyleyen kimselere “Münafık” denir. 3) […]

Orucun Farz Olmasının Şartları

    Ramazan orucunun farz olması için aşağıdaki şartların bulunması gerekir: a) Müslüman olmak. Oruç, kafire farz değildir. b) Akıllı olmak. Aklı olmayandan sorumluluk düşer. c) Ergenlik çağma gelmiş olmak. Küçüklere oruç farz değildir. d) Oruca engel olan veya oruç tutmamayı mubah kılan bir özrün bulunmaması gerekir. Oruca engel olan özürler şunlardır: a) Günün herhangi […]

Teyemmüm Nedir,Teyemümün Farzları ve Sünnetleri

   Teyemmüm’ün lügat manası kasdetmektir. Istılahı manası ise, “temiz bir toprağı yüze ve kollara sürmektir”. Su bulunmadığında hem abdest, hem de gusül yerine teyemmüm yapılır. Allah Teala (cc) şöyle buyurmaktadır: “Eğer hasta veya seferde olursanız veya tuvaletten gelmişseniz veya kadınlara dokunmuşsanız ve su da bulamamışsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelip onunla yüzlerinizi ve kollarınızı […]

Dört Mezhebe Göre Namazın Şartları – 14

- Fatiha’dan sonra “Amin” demek hususunda mezhep imamları ihtilaf etmişlerdir: Ebu Hanife’den meşhur rivayete göre, gerek imam gerekse imama uyanın “Amin”i sessiz söylemesidir. İmam Malik’e göre cemaat sesli “Amin” der. İmam hakkında (hem sesli hem sessiz söyler şeklinde) iki rivayet vardır. İmam Şafiî’ye göre imam sesli “Amin” der. Cemaat hakkında ise iki görüş olup sahih, tercih […]

Dört Mezhebe Göre Namazın Şartları – 5

- Mezhep imamları iftitah tekbirinin namazın farzlarından olduğunda ve namazın ancak (belirli) bir kelime ile sahih olduğunda icma etmişlerdir. Zührî’den namazın tekbirsiz sadece niyetle sahih olacağı nakledilmiştir. – Mezhep imamları namazın, namaz kılan kimsenin “Allahü Ekber” sözüyle gerçekleştiğinde icma etmişlerdir. – Tekbirde “Allahü ekber” yerine başka kelime yeterli olur mu? Ebu Hanife’ye göre “Ekber” yerine […]