Category Archives: Fetvalar

Çocuk Terbiyesine Ne Zaman Başlamalı ?

Çocuk Terbiyesine Ne Zaman Başlamalı ? Bir anne çocuğunu, terbiye etmeye ne zaman başlayacağını papaza sormuş; o zaman çocuk dört yaşınday­mış. Papazın verdiği cevap şu: “Madam, henüz başlamamışsanız dört yıllık bir kaybınız var, demektir. Çocuğun yüzünde ilk gülümsemeyi gördüğü­nüz andan itibaren bu işe başlamanız gerekirdi.” Papazın verdiği cevaba, yanlış demiyoruz. Ancak, daha güzelini belirtmek istiyoruz: […]

Kadının Gerçek Huzuru ve Güzelliği Nedir ?

Kadının Gerçek Huzuru ve Güzelliği Nedir ? Batıyla temasımız başlayınca, daha doğrusu Batı medeniyeti hayatımıza girince, ilk büyük değişiklik ailede, yani kadında görüldü. Kur’ân medeniyeti ile yü­celen, İslâm ahlâkı ile süslenen, vahyin esasları ile be­zenen İslâm kadını kendi benliğinden sıyrılarak yep yeni bir şekle büründü; tanınmaz, ayırd edilmez ve fark edilmez bir hale girdi. Bu […]

Fedakârlıkta karı-koca İlişkisi Nasıl Olmalıdır ?

Fedakârlıkta karı-koca İlişkisi Nasıl Olmalıdır ? Evsiz barksızdı. Ne başını sokacak bir evi, ne de sı­ğınacak bir yuvası vardı. Kara kara düşünüyor, çaresiz­liğin kıskacında kıvranıp duruyordu. Derdini kime açabilirdi? Kimden gidip de birşey isteyebilirdi? İstemek çok zordu. İlk gittiği kimse, ya “Hayır” derse, ne yapacaktı? İkinci bir kişiye gidebilecek ya­pıya sahip değildi. İyice cesareti kırılacak, […]

Tasarruf Kesintisi Faize Girer Mi ?

Tasarruf Kesintisi Faize Girer Mi ? Mesele hakkında bir miktar teknik malumat vere­lim: Sözünü ettiğiniz kesinti, Nisan 1988 yılından beri işçi-memur ve sözleşmeli personelin payından %2, iş­verenin payından da %3, toplam %5 nisbetinde Tasar­rufu Teşvik Fonuna, “mecburi tasarruf adı altında ke­silmektedir. Daha sonra bu nisbet yüzde yüz arttırıla­rak %10’u buldu. Yani her ay, çalışanın hesabına […]

İntihar Edenin Namazı Kılınır Mı ?

İntihar Edenin Namazı Kılınır Mı ? İnsanın kendi canına kıyması, şu veya bu sebepten dolayı intihar etmesi ne aklen, ne dinen hiçbir şekilde meşru karşılanmaz, caiz görülmez. Çünkü, böyle bir te­şebbüste bulunan kişi, herşeyden önce Allah tarafından kendisine emanet edilen hayat nimetine tecavüz etmiş, büyük bir vebal altına girmiş olur. Ayrıca böyle bir insan Müslümanların […]

“Şeyhi Olmayanın Şeyhi Şeytan” Mıdır ?

 “Şeyhi Olmayanın Şeyhi Şeytan” Mıdır ? “Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır” diye bir hadis mevcut değildir. Bu ifade ileriden beri duyulan ve söy­lenegelen bir sözdür; bir esasa, bir hakikate dayanıyor değildir. Şayet ifadede yer alan “şeyh”, mürşit, rehber ve kılavuz olarak düşünülürse mesele daha iyi anlaşı­labilir. Bir Müslümanın gerçek mürşid ve rehberi Kur’ân-ı Kerim ve Resul-i […]

Büyük Zatlara “Cenab” Denebilir Mi ?

Büyük Zatlara “Cenab” Denebilir Mi ? “Cenab” kelimesi lûgât mânâsı itibariyle “taraf, cânip ve cihet” demektir. Fakat, dilimizde bu mânâsıyla kullanılmamaktadır. Dilimizdeki ifadesi, “Hazret” gibi, tâzim, hürmet ve bir saygıdan ibarettir. Bu kelime genellikle “Allah” için kullanılmaktadır: “Cenab-ı Hak, Cenab-ı Allah” gibi. Bununla beraber, hürmete layık olan başta peygam­berler olmak üzere, sahabî, evliya, ulemâ ve […]

Hangi Sözler Yemin Sayılır, Hangi Sözler Sayılmaz ?

Hangi Sözler Yemin Sayılır, Hangi Sözler Sayılmaz ? Günlük hayatımızda çoğumuz, herhangi bir hususta söylediğimiz söze kuvvet vermek, ya da inanmakta te­reddüt gösteren muhâtabımızı ikna etmek için yemin ederiz. Bir Müslümanın ister sözüne kuvvet vermek, isterse muhatabını inandırmak için olsun yemin etmesinde mahzur yoktur. Nitekim Cenab-ı Hak da Kur’ân’ın birçok yerinde yemin etmiştir. Meselâ bunlardan […]

Fala Bakmak ve İnanmak Caiz Midir ?

Fala Bakmak ve İnanmak Caiz Midir ? “Fal” kelimesinin aslı “fe’l dir. Bu da, uğur, talih, baht” mânâlarına gelmektedir. “Tefeül” kelimesi de bu­radan türetilmektedir ki, “bir şeyi hayra yormak, Al­lah’tan hayır ve fayda ummak demektir. Tefeül sünnet­tir. Peygamberimiz (a.s.m.) tefeülden hoşlanır, teşe’üm olarak bilinen bir şeyi uğursuz saymaktan da hoşlanmazdı. Şemseddin Sami Kamus’unda “fal” hakkında […]

Mübarek Gecelerde Ölenler İyi İnsan Mıdır ?

Mübarek Gecelerde Ölenler İyi İnsan Mıdır ? Bir insanın yaşantısı, onun inancını, amelini ve şahsiyetini gösteren bir ayna gibidir. Tanımadığımız bir insanla biraz konuştuktan, beraber yolculuk ettik­ten veya bir alışverişte bulunduktan sonra onun hak­kında belli bir hükme varırız; iyi veya kötü adam de­riz. Fakat bir insanın hem iyi taraflarını, hem kötü ta­raflarını biliyorsak, onun hakkında […]