Category Archives: Esma-ül Hüsna

Hayvanın Kurban Olmasına Mani Olmayan Küçük Kusurlar

* Gözlerinin şaşı veya zayıf görmesi * Bir ayağı topal olup diğer üç ayağı ile aksayarak da olsa yürüyebilmesi * Doğuştan boynuzsuz veya boynuzunun kırılmış olması * Kulakları delik ve yarık veya uçları kesilmiş ve sarkmış olması * Dişlerinin bazısının düşmüş olması * Otlamasına mani olmayacak derecede deli olması * Kuyruğunun, hayalarının veya kulağının üçte […]

Esmaül Hüsna Mehmet Emin Ay

Esmaül Hüsna Mehmet Emin Ay sayesinde tüm müslümanlar  tarafından tanınmıştır. Eskiden sadece meüt, cemiyet ve dini merasimlerde dua olarak okunan Esmaül Hüsna Mehmet Emin Ay sayesinde hem dua niteliği taşıyan ilahi şeklinde okunmaya başlamıştır. Esmaül Hüsna Mehmet Emin Ay’ın okuduğu ilahide de sırasına göre okunmuştur. Ayrıca aynı ilahiye çekilen kliptede her Esmaül Hüsna ismi okunurken […]

Esmaül Hüsna Ve Sırları

Esmaül Hüsna ve sırlarını bizzat Peygamber Efendimize (sav) Cebrail (a.s.) açıklamıştır. Esmaül Hüsna ve sırlarının insanlar üzerinde zuhur etmesi için Esmaül Hüsna duasını yani ismi Azam duasını kişinin devamlı okuması gerekmektedir.İsmi Azam duası devamlı okunduğu takdirde şu  Esmaül Hüsna ve sırlarına insanlar erişirler; Bu duanın gereğini İslamca yaşamak suretiyle yerine getirerek okuyan veya üzerinde bulunduran […]

Esmaül Hüsna Şifa

Esmaül Hüsna isimleri içinde bir çok sırlar barındıran gizli hazinelerden biridir. Esmaül Hüsna ie her dileğinizi istediğinizi dua aracılığı ile Yüce Yaradan’ımız olan Allah-u Teala’dan isteyebilirsiniz. Önemli olan isteğiniz dile getirirken hangi ismin hangi soruna çare olacağını bilmektir. Esmaül Hüsnada her ismin ayrı bir anlamı, ayrı bir sırrı ayrı bir hikmeti vardır. Derdi veren Allah […]

Esmaül Hüsna Faziletleri Faydaları

Esmaül Hüsna faziletleri faydalarının çok olduğu ile ilgili bir çok yazı kıssai hadis ve rivayet vardır. Esmaül Hüsna faziletleri faydalarını görmek için Esmaül Hüsnayı okumalı gerekirse ezberlemeli ve günlük hayatımıza yerleştirmeliyiz. Esmaül Hüsna faziletleri faydalarına örnek teşkil edecek şöyle bir hikâye vardır: Adamın biri Harun Reşid’e yol gösterip iyiliği emret­meye kalkışınca, Harun Reşid kızdı. Kendisine […]

Esmaül Hüsna İle Dualar

Esmaül Hüsna ile dualar etmek ihtiyacımız olan dua ne ise daha çabuk kabul edilmesine vesile olabilir. Esmaül Hüsna ile dualar etmek için öncelikle Allah’ın (cc) en güzel 99 isminin anlamlarını bilmemiz gerekir. Çünkü anlamını bildiğimiz yüce isimlerden hangisi ihtiyacımız için gerekiyorsa Rabbimize O ismi şerif ile yalvarmalıyız. Esmaül Hüsna ile dualara bir örnek vererek anlatmak […]

Mustafa Özcan Esmaül Hüsna

Mustafa Özcan Esmaül Hüsna ilahisi ile tanınmıştır. Mustafa Özcan ayrıca hem hafız hem imam hemde bir çok talebe yetiştiren değerli bir hocadır. Mustafa Özcan’ı diğer hocalarımızdan ayıran en önemli özelliği Almanya’da yetişmesidir. Kısacası gurbetçi bir hocadır kendisi. Tabi gurbetçi olmasının avantajlarını kullanarak, kendi gibi gurbetçi bir çok müslüman gencin yetişmesine vesile olmuştur. Mustafa Özcan’ın dünya […]

Esmaül Hüsna Nedir ?

Esmaül Hüsna Nedir ? Esmaül Hüsnanın anlamı Allah-u Tealanın en güzel isimleri demektir. Allah-u Tealanın 99 adet Esmaül Hüsnası bulunmaktadır. Bu Esmaül Hüsnaları bilmek çok önemlidir. Esmaül Hüsna ile dua etmek, Allah’a onun güzel isimleri ile yalvarmak en makbul dualardandır. Peki bu denli önemli olan Esmaül Hüsna Nedir ve isimleri nelerdir ? 1- Allah 2- […]

Esmaül Hüsna Zikir

Zikir çekmek günlük ibadet hayatımızın vaz geçilmez ibadetlerinden biridir. Her müslüman kendine göre bazı zikirleri devamlı öekerek Allah’a kulluk görevlerini yerine getirmektedir. Çekilen her zikrin ayrı amacı vardır. Bazı zikirler şükür için bazı zikirler niyet için bazı zikirler sağlık için bazı zikirler Allah’ı tesbih etmek için çekilir. Zikirler içinde önemi büyük olan zikirlerden biride Esmaül […]

Esmaül Hüsna Anlamları Ve Fazileti

Esmaül Hüsna Anlamları Ve Faziletini her müslümanın bilmesi gereklidir. Tirmizi’den rivayetle bilindiği gibi Esmaül Hüsna isimleri 99 adettir. 99 adet esmaül Hüsna Allah’ın en güzel 99 ismi demektir. Esmaül Hüsna Anlamları Ve Faziletini tek tek ezberleyemesekte en azından yazılı olan bir yerden hergün okumaya gayret göstermeliyiz. Esmaül Hüsna Anlamları Ve Faziletini sizin için hem okuyacağınız […]