Category Archives: Cenaze

Cenaze Malzemeleri

Her kul elbet bir gün ölümü tadacaktır. vefat eden bir kimsenin ardından varsa çocuklarının yadda ailesinin, eş dost ve akrabalarının vefat eden kişiye cenaze işlemlerini gerçekleştirme konusunda hakları vardır. Cenaze işleri eskiden bir kişi vefat ettikten sonra direk en yakın mezarlığa gömülmesi şeklinde kolaylıkla halledilebiliyormuş. Fakat günümüzde özellikle kalabalık büyük şehirlerde mezar yeri bulmak ve […]

Kefen Fiyatları

Vefat eden kimsenin sarıldığı beyaz kumaş parçasına kefen denilmektedir. Her kim vefat ederse etsin ister çocuk, ister büyük, ister genç, ister yaşlı, ister kadın, ister erkek dinimize göre kefenlenmeden gömülemez. Kefenlenmek farz-ı kifayedir ayrıca da sünnettir. Peygamber Efendimiz (sav) vefat edenin kefenlenmesi konusunda şöyle buyurmuştur: “Beyaz elbise giyiniz. Şüphesiz bu, elbiselerinizin en hayırlısıdır. Ölülerinizi de […]

Kocası Vefat Eden Kadın İddetini Nerede Bekler?

    Bu konuda Rasûlullah sallallâhu aleyhi vesellem’den sahih olarak nakledilmiş ‘merfu bir hadis’ yoktur. Kocası vefat eden kadının, iddet süresini dilediği yerde geçirebileceği, Ali, İbn Abbâs, Aişe ve Câbir bin Abdillah radıyallâhu anhum’dan, sahih olarak nakledilmiştir. Ömer bin Hattab ve oğlu Abdullah ile İbn Mesûd radıyallâhu anh’ın, ‘kadın, iddetini kocasının evinde bekler’ dedikleri sahih […]

Kocası Vefat Eden Hâmile Kadının İddet Süresi

  Kocası vefat eden hamile kadının iddet süresi, doğum yapıncaya kadar­dır. Çünkü Yüce Allah; “Hamile olanların iddeti, doğurmaları ile tamamlanır. ” buyurmuştur. Ümmü Seleme radıyallâhu anhâ anlatıyor; ‘Benî Eşlem’den Sübey’a adın­da bir kadın hamile iken kocası ölmüştü. Benî Abdi’ddâr’dan Ebu’s-Senâbi İbn Ba’kik, kadınla evlenmek istedi. Kadın onunla evlenmek istemedi. Adam; Val­lahi, iki müddetin sonuncusuna kadar iddet […]

Mevtayı Nasıl Bilirdiniz Sorusu

Mevtayı Nasıl Bilirdiniz Sorusu doğrumudur ? Müslümanların kendi ölüleri hakkında kin ya da sevgiden doğ­mayan şahitliklerini Allah’ın (cc) hesaba katacağı söyleniyor. Bu yüzden Allah Rasulü Efendimiz: “Ölülerinizin iyi yönlerini anın.”[1] “Hangi Müslümana dört kişi, hatta üç kişi, hatta iki kişi iyi şa­hitlikte bulunursa, Allah onu cennete koyar.”[2] “Siz Allah’ın yer­deki şahitlerisiniz; kime iyi şahitlikte bulunursanız, […]

Kabirde İlk Gece Sorulacak Sorular

Kabirde ilk gece sorulacak sorular nelerdir ? “Men Rabbüke” Rabbın kimdir? Bu kabirde ilk sorulacak sorudur. Allah (cc) ruhlar aleminde iken ruhlarımıza sordu: “Elestü bi Rabbikiim” Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Cevap verdik: “Gâlû belâ”: Evet bilâkis sen bizim rabbimizsin dedik. Elestü’nün içerdiği sorular a)     Kullarım dünyada sizin üzerinize tasarruf ve hüküm koyma hakkına sa­hip […]

Kabir Azabı Var Mıdır ?

Cehennemden ayrı olarak kabir azabı var mıdır ? İnsanın kabirde birtakım sorulara muhatap olacağı ve duru­muna göre azap ve sıkıntı göreceği gerçektir. Buna işaret eden bir­çok ayet-i kerime ve bunu anlatan birçok hadis-i şerif vardır.[665] Bu konuda müstakil kitaplar da yazılmıştır.[666] Kabir azabı var mıdır sorusuyla ilgili mesela bir hadis-i şerifte; “Kabir, ya Cehennem çukurlarından […]

Cenaze Namazı Kıldırmaya Ücret Alınır Mı ?

Cenaze namazı kıldırmaya ücret alınır mı ? Cenaze namazı kılmak müslümanın diğer müslüman kardeşi üzerinde bulunan haklarından biridir.Peki cenaze namazını kim kıldırmalıdır ve bu kıldıran kişi cenaze namazı kıldırmaya ücret alınır mı, ücret isteyebilirmi, cenaze sahipleri ücret verdiği takdirde günaha girer mi? Cenaze namazını, toplumun yönetimini üzerinde bulunduran mahalli idare amirleri, yöneticiler kıldırmalıdırlar. Çünkü cenazeyi […]