Çarşamba Gecesi Kılınacak Namaz

By | 13 Ağustos 2015

carsamba-gecesi-kilinacak-namaz-2Çarşamba gecesinde 2 rek’at nafile namaz kılmanın ecri nihayetsizdir.
Bu namaz, l.nci rek’atta Fatiha ve 10 Felâk, 2.nci rek’atta Fâtiha ve 10 Nâs Sûresi okunarak kılınır.
Hz. Fâtıma (R.A.) rivâyetine göre: Peygamberimiz (A.S.):
“Çarşamba gecesi birinci rek’atında Fâtiha ve 10 kere Felâk Sûresini, 2.nci rek’atta Fâtiha ve 10 kere de Nâs Sûresini okuyarak 2 rek’at namaz kılıp 10 kere Tevbe-i istiğfarda bulunup 10 kere de Sale- uât-ı Şerife getiren kimseye seuab için her gökten 70 bin melek iner, kıyamete kadar seuab yazmaya temennide bulunurlar” buyurmuştur.