Boşanmada Nafakayı Kesmek

By | 27 Nisan 2015

bosanmada-nafakayi-kesmek   Nafaka temininin kocanın vazifesi, kadının da hakkı olduğunu görmüştük. Koca, karısının nafakasını temin etmez veya edemezse, Ebu Hanife’ye göre kadın bu yüzden boşanma davası açamaz; sabredip kocasından çalışma izni ister ve alır, temin etmediği/edemediği müddet içerisindeki nafakayı kocası borçlanır ve alacakların tahsilindeki umumi kaidelere göre tahsil edilir.