Boşanmada Kötü Davranma ve Geçimsizlik

By | 27 Nisan 2015

bosanmada-kotu-davranma-ve-gecimsizlik   Kötü davranışlar bir taraftan gelirse “nüşüz”, karşılıklı olursa “şikak” denilir. Kadının itaatsiz ve geçimsiz olması halinde, kocası önce öğüt verecek, sonra yatağında yalnız bırakacak, sonra sert davranacaktır. Bu benzeri tedbirler fayda sağlamazsa, ya boşama yoluna gidecek ya da durumu hâkime ve hakemlere intikal ettirecektir. Kötü davranış, geçimsizlik, aile hukukuna riayetsizlik kocadan geliyorsa, kadının yapacağı iş, durumu hâkime ve hakemlere intikal ettirmektir. Bu kaideleri getiren âyetler (Nisâ Sûresi 4/34-35) gereğince, bütün müctehidler, kötü muamele ve geçimsizlik sebebiyle kendisine başvurulması halinde hakimin, durumu hakemlere intikal ettireceği hususunda görüş bitliğine varmışlardır.
Ebu Ilanife’ye göre, hakemler vekil durumundadırlar, kendilerine boşama ve evliliğe son verme yetkisi verilmemiş ise bunu yapamazlar.