Boşama

By | 27 Nisan 2015

bosamaSarhoşken Boşama
Ebu Hanife’ye göre, bir kimse ne kadar sarhoş olursa olsun boşaması geçerlidir.
Hiddet ve Kızgınlık Halinde Boşama
Bazı Hanefî müctehidlerinin de dahil olduğu birçok müctehid, hiddet ve kızgınlık halinde boşamayı geçerli saymışlardır.
Hastanın Boşaması (Ölüm Döşeğindeki Hasta)
Buradaki hastalıktan maksat, maraz-ı mevt denilen ve ölüm ile sonuçlanan hastalıktır; ölüm döşeğine yatmak şeklinde ifade edilir. İmam-ı Azam, bu durumdaki hastanın boşamasını, adamın ölümünün, kadının iddeti içinde vuku bulması şartıyla geçerli saymıştır.
Şaka ile Boşama
Bir erkek, eşine karşı boşama ifade eden bir söz söylediğinde, bunu şaka ve eğlence olsun diye söylemiş dahi olsa, İmam-ı Azam’a göre bu boşama geçerlidir.