Boşama Yetkisi

By | 24 Nisan 2015

bosama-yetkisi   Boşama yoluyla evliliği sona erdirme yetkisi prensip olarak kocaya aittir. Söz konusu yetkinin kadına ait olması ise, evlilik akdi yapılırken yahut daha sonra koca tarafından bu yetkinin kadına verilmesine bağlıdır. Boşama yetkisinin kocaya verilmesinin en önemli sebebi, kadının her türlü maddî ihtiyacının koca tarafından karşılanması ve kadınla erkeğin tabiatlarıdır. Kadınlar zarif bir yapıya sahip olmalarından ve karar verirken duygularına göre hareket ettiklerinden dolayı yanlış karar verebilirler. Bu sebepten dolayı sıhhatli ve doğru karar veremediklerinden dolayı bu yetki daha çok erkeklere verilmiştir.
Meselenin özünü bilmeyen birtakım insanlar, boşama yetkisinin erkeğe verilmesinin kadını mağdur edeceğini iddia etmişlerdir. Oysa gerçek hiç de böyle değildir. Zira, mehir, nafaka gibi malî yükümlülüklerin yanısıra sosyal, dinî ve ahlâkî müeyyideler de erkeğin boşama yetkisini rastgele kullanmasını önlemektedir.
Toplum, makul ve meşru bir sebebe dayanmayan boşamaları hoş görmez. Vicdanları tatmin eden bir gerekçe bulunmadan karısını boşayan erkekler faziletlerinden bazı şeyler kaybederler. Bu nedenle, İslâm toplumunda aile istikrar ve güveni, diğer toplumlarla kıyas edilemeyecek derecede sağlamdır. Ayrıca, kadının, kocası tarafından boşanması sebebiyle zarar görmesi halinde, -ilerde de göreceğimiz gibi- muhala’a, hakemlik ve tefrik yolları kadın için de açıktır, kadın bu yollardan birine başvurarak evlilik hayatını sona erdirme ve zararı önleme veya zarardan kurtulma imkânına sahiptir.