Boşama Ehliyeti

By | 27 Nisan 2015

bosama-ehliyeti   Boşama, bir hukukî tasarruftur. Bu sebeple, boşayanın da hukukî ehliyeti­nin bulunması gerekir. Burada medenî bir hakkı kullanma ehliyetinin şartları, boşama tasarrufu açısından ele alınarak bazı özelliklerine dikkat çekilecektir.

Bir erkeğin, boşama ehliyetine sahip olabilmesi için bizzat koca veya onun vekili, akil ve baliğ olması gerekir.