Boşama Çeşitleri

By | 27 Nisan 2015

bosama-cesitleri  Boşama iki bakımdan taksime tabi tutulmuştur:
1. Yeni bir evlilik akdi yapmadan tekrar evliliğe dönmenin mümkün olup olmaması bakımından,
2. Normal (meşru) boşama usulüne uygun olup olmaması bakımından.
Birinci bakımdan boşama ric’î ve ba’in kısımlarına, ikinci bakımdan boşama  da sünnî ve bid’î kısımlarına ayrılmıştır.