«Bir Allah»

By | 26 Mayıs 2015

bir-allahKün emriyle yaratan,
Bir Allah’tır, bir Allah..
Nuru üe donatan,
Bir Allah’tır, bir Allah..
Semaları ref’eden,
Belâları def’eden,
Kullarını affeden,
Bir Allah’tır, bir Allah..
Gökyüzünü ışıtan,
Yeryüzünü döşeten,
Hem gören, hem işiten,
Bir Allah’tır, bir Allah..
Yağmurları yağdıran,
Susuzları kandıran,
Felekleri döndüren,
Bir Allah’tır, bir Allah..
Geceyi gündüz eden,
Dağları dümdüz eden,
Yaz, kış, bahar, güz eden;
Bir Allah’tır, bir Allah..
Rızıkları dağıtan,
Öldüren ve yaşatan,
Güldüren ve ağlatan,
Bir Allah’tır, bir Allah..
Dert veren, şifa veren;
Cefaya safa veren,
Kalb-i musaffa veren,
Bir Allah’tır, bir Allah..
Gafletle uyku tutmaz,
Dilediğin unutmaz,
Kullarını unutmaz,
Bir Allah’tır, bir Allah..
Yoklukları var eden,
Varlıkları dar eden,
Vâsıl-ı didâr eden,
Bir Allah’tır, bir Allah..
Hayrın, şerrin halikı;
Kâinatın mâliki,
Vasıl eden sâliki,
Bir Allah’tır, bir Allah..
Nutfeyi insan eden,
Nimeti ihsan eden,
Müşkili âsan eden,
Bir Allah’tır, bir Allah..
Kar yağdırıp donduran,
Güneş verip yandıran,
Zâlimleri yıldıran,
Bir Allah’tır, bir Allah..
Parmak verip tutturan,
Taş ve ağaç yontturan,
Dertleri unutturan,
Bir Allah’tır, bir Allah..
Göz vererek gördüren,
El vererek erdiren,
Yediren ve giydiren,
Bir Allah’tır, bir Allah..
Akıl, büyük nimeti;
Fikir, yüce hikmeti;
Bağışlayan cenneti,
Bir Allah’tır, bir Allah..
Emr-ü nehyin bildiren,
Dilediğin güldüren,
Günahları sildiren,
Bir Allah’tır, bir Allah..
Kemali zâhir, ayan,
Asarıyla nümâyan,
Hamd-ü senaya şayan,
Bir Allah’tır, bir Allah..
Aşkî der ki, fedayım;
Yolunda olam kaim,
Gören, gözeten daim;
Bir Allah’tır, bir Allah..