Bilge Satıh’ın Müjdesi

By | 16 Ağustos 2015

bilge-satihin-mujdesiKral Seyf gibi bir çok bilge kişi ve kahin de Peygamberimizi henüz gelmeden haber vermişlerdi. Mesela Satıh adında kâhin ve bilge biri vardı. Kahinler, o dönemde olayları yorumlayan ve bir tür gaybdan haber veren insanlardı. Satıh da bunlardan olup vücudunda kemik bulunmayan et yığınından ibaret garip bir adamdı. Peygamber Efendimizin doğduğu gece, İran Kral sarayının on dört burcu çatırdayarak yıkılıvermişti. Ayrıca bin seneden beri sönmeden yanan Mecusilerin taptıkları ateş de birden sönüvermişti.
İran Kralı, Satıh’ın bu olaylarla ilgili yorum ve düşüncesini almak için bir adamını göndermişti. Adam, olup bitenleri anlatır anlatmaz ölüm döşeğinde yatan Satıh, birden canlanmış ve:
- Beklenen Peygamber doğmuştur! diyerek haykırmıştı. Sonra da olaylara şu yorumu getirmişti:
- Sarayın on dört sütununun yıkılması; şu anda İran’a egemen olan Sasanîler soyundan on dört hükümdar daha geldikten sonra, bu devletin (gelecek Peygambere uyanlar tarafından) ortadan kaldırılacağına işarettir.
Bin seneden beri yanan ateşin birden sönüvermesi ise; doğmuş olan geleceğin Peygamberinin, insanlara ateşe, güneşe, puta ve benzeri şeylere tapmayı yasaklayacağına ve onları bir ve tek yaratıcı olan Allah’a inanmaya çağıracağına işarettir. Bu uğurda da çok uğraş verecektir. Ateşinizin sönmesi, onun dünyaya gözlerini açtığının işaretidir.
Ve bilge Satıh, sözlerini bitirince de ruhunu teslim etmişti.