Bid’i Boşama

By | 27 Nisan 2015

bidi-bosama    “Sünnete ve usulüne uymayan bidat boşama” demektir. Kadını hayızlıyken veya temizlik içinde cinsel münasebette bulunduktan sonra, yahut bir temizli içinde birden fazla boşama, yani sünnete aykırı bid’at boşamadır. Sünnete aykırı boşamanın günah olduğu hususunda görüş birliği vardır. Ancak, bu çeşit boşamanın hukuk! neticesi konusunda farklı görüşler ileri sürülmüştür. Hanefi mezhebine göre bid’î talâk, yasaklanmış olmakla birlikte geçerlidir. Yani, karısını yasaklanmış olan bid’î talâk ile boşayan kocanın bu boşaması geçerlidir.