Beş Vakit Namazın Farz Edilişi

By | 18 Haziran 2015

bes-vakit-namazin-farz-edilisi    İşte Allah, Habibi’ne ve dolayısıyle bize Miraç gecesi, elli vakitten tahfif edildikten sonra beş vakit namazı farz kılmıştır. Fiiliyatta beş, fakat ecirde ellidir. Yani kim beş vakit namaz kılarsa, karşılığında elli vaktin ecrini alacaktır. Allah buyurmuştur:

“Benim katımda söz değişmez. Ben kullara asla zulmetmem.”

Bu ulvi seyahati bitirdikten sonra gökyüzünden yeryüzüne döndü. Evine vardı, yatağı hala sıcaklığını koruyordu. Ondan sonra güneş doğup Rabbi’nin nuruyla tüm kâinatı aydınlattı.