«Beş Vakit Namaz»

By | 27 Haziran 2015

IND2419B.JPGAlâmet-i iymandır; rüka kuvvet, kalbe nûr,

Selâmet-i insandır, onda huzur bulunur;

Delâlet-i irfandır, onda urûc olunur;

Hakkın en çok sevdiği bir ibadettir namaz..
Okunan bu ezanlar, bil ki dâvet-i Haktır;
Bir gün bütün mahlûkat, huzurda olacaktır;
Namaz kılan, ecrini cennette alacaktır;
Hakkın en çok sevdiği bir ibadettir namaz..
Emr-i hakla sûrunu üfleyince İsrafil,
Döğünecek o demde, namaz kılmayan gafü;
Şefi’ olacak sana, kıldığın her nevâfil ;
Hakkın en çok sevdiği bir ibadettir namaz..
Mahşer günü, ilk sual namazından sorulur;
Namaz kılmayan gafil, onda pek çok yorulur;

Mü’minlere defteri, sağ yanından sunulur;
Hakkın en çok sevdiği bir ibadettir namaz..
Günahlardan arınır elin, ayağın, yüzün;
Abdest aldığın zaman, nura bulanır özün;
Tevhid olursa sözün, cemali görür gözün;
Hakkın en çok sevdiği bir ibadettir namaz..
Seher vakti uyuma! Gaflet zamanı değil;
Seni namaz kurtarır, nefsin gümanı değil;
Uykunun faydası yok, ruhun amanı değil;
Hakkın en çok sevdiği bir ibadettir namaz..
Sabah namazlarında, kabul olur her niyaz;
Öğle namazlarında, şifa bulur her maraz;
Rizayı hakka vasıl olmak değü mi garaz,
Hakkın en çok sevdiği bir ibadettir namaz..
İkindiyi kılanlar, âzad olur cahiymden;
Selâm iner secdede, kula Rabbürrahiymden;
Âkil isen örnek al, Hazreti İbrahim’den;
Hakkın en çok sevdiği bir ibadettir namaz,.
Acele et akşama, vakti pek çabuk geçer;
Bu fenâya gelenler, âkibet bir gün göçer;
Akşam namazı kılan, cennet hüllesin biçer;
Hakkın en çok sevdiği bir ibadettir namaz..
Yatsı namazı kula, sanki mi’râc gibidir;
Haremeyn’e götüren mâ’nevî hac gibidir,
Zümre-i sâlihiyne nurdan bir tâc gibidir,
Hakkın en çok sevdiği bir ibadettir namaz..
Vitir namazlarında, Hakka erenler erdi;
Huzur-i Kibriyâda Hakkı görenler gördü;

Rahmeten-lil-âlemiyn, sana bir berat verdi;
Hakkın en çok sevdiği bir ibadettir namaz..
Aşkî der ki: (Ey kardeş! Gel namaza duralım,
Teneşire vurmadan, secdeye baş vuralım;
Cennet bahçelerinde, bir yüce köşk kuralım;
Hakkın en çok sevdiği bir ibadettir namaz.)