Bereket Duası

By | 20 Temmuz 2015

bereket-duasi-3   Rızık ve bereketin sana yağmur gibi yağmasını istiyorsan: “Bismillâhir- rahmânirrahıymil melikil hakkıl mübîni hüve nı’mel mevlâ ve nı’- men nasıyr” esmasını, Yâsin ve Vâkıa surelerini okumaya çokça devam et. (S.Dâreyn, 656)