Berat Gecesi Duası

By | 18 Temmuz 2015

berat-gecesi-duasi    Bismillâhirrahmânirrahıym.

Allâhümme yâ zel menni velâ yümennü aleyke. Yâ Zel celâli vel-lkrâm, yâ zettavli vel-in’âm. Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke yâ zahîrer râcîne, ve yâ cârel müstecîrîn, ve yâ emânel hâifin, ve yâ delîlel mütehayyirîn, ve yâ ğıyâsel müsteğıysîn, ve yâ erhamer râhımîn.
Allâhümme in künte ketebtenîfi ümmll kitâbi ındeke şekıyyen, femhu annî ismeş şekâveti. Ve İn künte ketebtenî fi ümmil kitâbi ındeke mahrûmen mukteran aleyye rizkıy femhu annî hırmânî ve takdîra rizkıy, vektübnî ındeke ğaniyyen müveffekan lil hayrı müvessian aleyye rizkıy, fe inneke külte fi ümmil kltâbi yemhullâhü mâ yeşâü ve yüsbitü ve ındehû ümmül kltâbi, İlâhî bittecellil a’zamifi leyi etin nısfi min şa’bânel mükerramille yüfraku fihâ küllü emrin hakîmin ve yübramü, ikşifannî minel belâi mâ a’lemü ve mâ lem a’lem, vağfir lî mâ ente bihî a’lem, inneke entel eazzül ekramü, ve sallellâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim.

Rahman ve Rahıym Allah’ın adıyla,

Ey kullarına sayısız lütuf ve ihsanlarda bulunan onların karşılığına ihtiyacı olmayan Allah’ım. Ey Celal ve ikram sahibi! Ey kudret ve nimet sahibi, Senden başka ilah yok, ancak Sen varsın. Ey  umanların yardımcısı, ey barınmak isteyenlerim barındırıcısı, ey yardım isteyenlerin yardımcısı ve ey merhamet edenlerin en merhametlisi.
Allah’ım, eğer ismimi levh-i mchfuzda şaki, kötü yazdınsa benden kötü ismi gider. Eğer yine ismimi katında mahrum ve rızkımı dar yazdın onu sil ve rızkımı çoğalt:, beni zengin yaz, hayr muvaffak kıl, rızkımı genişlet ve çoğalt. Zira se Kur’an-ı Kerim’de buyurdun ki: “Allah dilediğin mahveder, dilediğini de bırakır. Ana Kitap O’nun yanındadır.”
İlahi, Berat gecesinde, Şa’ban ayının yarısında yüce tecellini izhar et. O mübarek gece ki: “O gece hikmetli her iş nezdimizden sadır olan bir emir ile ayrılır.” buyurmuşsun.
Bildiğim ve bilmediğim belaları üzerimden kaldır Allah’ım. Bildiğin hatalarımı bağışla. Zira Sen Aziz ve Kerim’sin. Allah’ın rahmeti Efendimiz Muhammed ve O’nun âl ve ashabının üzerine olsun.
Berat gecesi; Peygamberimiz’in ana rahmine intikal ettiği ve rağbet bulduğu bir gecedir. O gecenin üstünlüğünün bir alameti de Allah’ın rahmetinin coşması ve taşmasıdır. O geceye ait belirli bir namaz yoktur, ancak dua etmek, tevbe yapmak ve kaza namazı kılmak mümkündür. Bu geceye ait çok bol rahmetler vaat edilmektedir. Yeter ki müslüman o geceleri ganimet bilsin ve değerlendirsin.