« Bazullah-il-Eşher »

By | 28 Temmuz 2015

bazullah-il-esherMeded yâ Gavs-ül-â’zam,
Pir sultan Abdülkadir,
Mevhibe-i muazzam,
Pir sultan Abdülkadir..
Nesl-i pâk-i Mustafa,
Hânedan-ı bâ-safa,
Dürrü yektâ-i vefa,
Pir sultan Abdülkadir..
Ol sultan-ül-Evliyâ,
Nüktedân-ül asfiyâ,
Hem bürhan-ül etkıyâ,
Pir sultan Abdülkadir..
Mazhar-ı sırrı Hudâ,
Meşher-i feyz-i atâ,
Meş’ar-i pûş-i hata,
Pir sultan Abdülkadir..
İns-ü cin oldu hayran,
Melekler kıldı devran,
Arşı eyledi seyran,
Pir sultan Abdülkadir..
Bergüzâr-ı Mürtezâ,
Rehgüzâr-ı Müctebâ,
Gülzâr-ı âl-i aba,
Pir sultan Abdülkadir..
Aşkî kurban yoluna,
Dergehinde buluna,
Himmet eyle kuluna,
Pir sultan Abdülkadir..