Bayram Günü Okunacak Dua

By | 19 Haziran 2015

bayram-gunu-okunacak-dua   Sübhânellâhi ve bi hamdihî*
Efendimiz Aleyhisselam buyurdu:
“Kim bu teşbihi bayram günü üç yüz defa çeker de müslüman ölülerin ruhlarına hibe ederse her birinin kalbine bin nur girer, onun kalbinde bin nur kılar. Kendisi öldüğü zaman bütün ölüler kıyamet gününde Cenab-ı Hakk’a:

- Ey merhametlilerin en merhametlisi Rabbimiz, bu kuluna merhamet kıl ve mükâfat olarak ta onu cennetine koy\ derler. Bunun üzerine Allah Teala Hazretleri:
- Ey kullarım, sizler şahit olunuz. Ben bu kulumu bağışladım, buyurur
Estağfirullâhel azıym*
Efendimiz (a.s.) buyurdu:
“Her kim bayram günü sabah namazından sonra yüz defa “Yâ Rabbi, günahlarımı bağışla.” derse amel defterindeki bütün günahlar silinir. Kıyamet günü Arş’ın gölgesinde bütün azaplardan emin bir vaziyette oturacaktır.” (Et-Tuhfe, s:66)