«Bayram Edelim»

By | 28 Temmuz 2015

bayram-edelimŞarab-ı aşkını nûş ettir yâ Rab!
İçelim im’anla bayram edelim..
İrci’î hitabın gûş ettir yâ Rab!
Göçelim iymanla bayram edelim..
İymandan, Kur’andan ayırma bizi;
İlâhi! Haramla doyurma bizi,
Yolundan şaşarsak, affeyle bizi;
Seçelim irfanla bayram edelim..
Rizayı İlâhin olsun bendimiz,
Kelâm-ı İlâhin olsun pendimiz,
Sırat-ı müstakim üzre kendimiz,
Geçelim iz’anla bayram edelim.
Mahşerde ak eyle yüzlerimizi,
Nurunla nurlandır gözlerimizi,
Günahtan arındır özlerimizi,
Ölçelim mizanla bayram edelim..
Kendine kul eyle, Resûle ümmet;
Livâyı hamdinin altında cem’et,
Açılsın bizlere ebvâb-ı cennet,
Uçalım Rıdvan’la bayram edelim..
Cennet-ü cemalin lütfet görelim,
O büyük nimete biz de erelim,
Muhammed bağından güller derelim,
Saçalım elvanla bayram edelim..
Aşkî’ye bezleyle sen didârını,
Lûtfunla sevindir ben dildârmı,
Firdevs-i âşiyan eyle dârım,
Açalım ihvanla bayram edelim..