Batıl Evlilik Nedir?

By | 23 Nisan 2015

batil-evlilik-nedir   Evlenme akdinin rükünlarından veya şartlarından birinin eksik olması, akdin batıl olması neticesini doğurur. Meselâ, müslüman bir erkeğin müşrik bir kadınla veya müslüman bir kadının gayrimüslim bir erkekle evlenmesi durumunda, akdin rükünlarından biri bulunmadığından evlilik batıl olur.
Batıl evlilik, hiçbir hukuki netice (hak ve yükümlülük) doğurmaz. Bu tür bir evlilik yapan müslüman erkeğin veya kadının, derhal ayrılması gerekir. Böyle bir evlilik neticesinde, zina şartları oluşmadığı için taraflara zina haddi değil, ta’zir cezası uygulanır.