Ba’in Boşama

By | 27 Nisan 2015

bain-bosama  “Karıyı kocadan ayıran, evlilik hayatını sona erdiren, yeni bir akit yapmadan tekrar evlilik hayatına dönme imkânı vermeyen boşama” demektir.
Şu durumlarda boşama, bain boşamadır:
a. Evlilik akdinden sonra henüz cinsî münasebette bulunulmadan veya sahih halvet gerçekleşmeden boşamak.
b. Boşamada kapalı (kinaî) sözler yahut şiddet ve te’kid ifade eden sözler
kullanmak.
c. Kadının isteği üzerine kocanın, bir bedel karşılığında evlilik hayatına sor vermesi (muhala’a).
d. Boşamanın, -ister dönüşlü, ister dönüşsüz olsun- üçüncü defa yapılmış olması.
Boşama hakkı üç defa kullanıldığında, yalnızca nikâh akdi yapılarak yemden evlilik hayatına dönmek mümkün değildir.