Babanın Görevi:Sır Saklamak

By | 21 Nisan 2015

babanin-gorevisir-saklamak    Aile hayatının devamınısağlayan, eşlerin birbirlerine bağlanmasını ve kaynaşmasını gerçekleştiren unsurlardan birisi de aile sırlarının muhafaza edilmesidir.
Eşler birbirlerine mutlaka bir takım sırlarını söyleyebilir. Geçmiş günlerle ilgili bir takım gizli kalmış şeyleri aralarında paylaşabilirler. Bu tür konuşmalar eşler arasında gayet normaldir. Önemli olan bu sırların üçüncü birine gitmemesidir.
Eşlerin, aralarındaki özel ilişkilerini açıklamaları doğru olmayan bir davranıştır. Ev içinde yaptıkları ve evde kalması gereken bir konuyu eşlerden birinin başkalarına ifşa etmesi İslâmî bir davranış biçimi değildir.
Resûlullah (sav) bu konuda şöyle buyurmaktadır: “Şüphesiz ki Kıyamet günü, Allah (cc)’ın en çok önem vereceği emanet, karı-koca arasındaki emanettir. Kadınla koca birbiriyle içli dışlı olduktan sonra, kadının sırrını erkeğin yayması, erkeğin sırrını da kadının yaymasıdır.” (Müslim, Nikâh 123)
Bir diğer hadis-i şerifte de şöyle buyurulmaktadır: “Kıyamet günü derece bakımından insanların en şerlisi, hanımının sırlarını öğrenip sonra onu yayan erkekler ve kocasının sırlarını öğrendikten sonra onu yayan kadınlardır.” (Ebu Da- vud, Edeb 37)
Aile hayatı boyunca eşler arasında zaman zaman kavgalar, münakaşalar, hakaretler olabilir. Bu durum karşısında eşlerin başka bililerine birbirlerinin hoş olmayan yönlerini, sırlarını ve özelliklerini anlatmaları doğru değildir.
Resûlullah (sav) bir başka hadislerinde şöyle buyurmaktadır: “Mücahirler dışında bütün ümmetim affolunmuştur.” Bu arada: “Mücahirler kimlerdir ya Resûlullah?” diye soruldu. Bunun üzerine Resûlullah (sav): “Bunlar öyle kimselerdir ki, geceleyin bir iş işlerler. Allah Teâlâ (cc) bunu gizler. Bu kimseler ise, sabahleyin kalkıp ‘gece şöyle yaptım, gece böyle yaptım’ diye o sırrı ifşa ederler.” (Buharı, Edeb 60; Müslim, Zühd 8)