Babanın Görevi:Kur’an Öğretmek

By | 21 Nisan 2015

babanin-gorevikuran-ogretmek    Kur’an-ı Kerim, ilk öğretilmesi gereken kitaptır. Hayatını nasıl yaşayacağımız, neleri yapıp neleri yapmayacağımız onda yazılıdır. Allah (cc) şöyle buyurmaktadır:
“İşte bu (Kur’an), kendisiyle uyarılsınlar, Allah (cc)’ın ancak bir tek Tanrı olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri iyice düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara (gönderilmiş) bir bildiridir.” (İbrahim, 14/52)
Bir diğer âyette ise şöyledir:
“Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna apaçık âyetler indiren O’dur. Şüphesiz Allah (cc), size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.” (Iiadîd, 57/9)
Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyuruyor:
“Size iki şey bırakıyorum. Bunlara uyduğunuz müddetçe asla sapıtmayacaksınız: Allah (cc)’ın kitabı ve Resûlünün sünneti.” (Muvatta, Kader 3)
Görüldüğü gibi, müslüman olarak ayakta durabilmenin, sapıklıktan korunmanın ve cennete gitmenin yolu Kur’an’dan geçmektedir. Aile fertlerinin mutlak surette bu kitabı okuması ve anlaması gerekmektedir.
Kur’an’ı öğrenmenin ve öğretmenin fazileti de çok büyüktür.
Resulullah (sav) bu konuda şöyle buyurmaktadır:
“Sizin en hayırlınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğreteninizdir.” (Buharı, Fedailu’l- Kur’an 21)
Aile içinde Kur’an öğretimini gerçekleştirmek gerekir. Çocuklarının ve eşinin bu üstünlükten faydalanmalarını sağlamak aile reisinin görevidir. Allah (cc)’m bizlerden neler istediğini öğrenmek ve ilmimizin’artmasını sağlamak için Kur’an ı anlamak yoluna gitmemiz gerekir. Ev içinde özel bir eğitim ve öğretim programı düzenlemek suretiyle, aile mensuplarının Kur’an’ı anlamaları ve anladıklarını uygulamaları mümkün olur.
Her türlü baskıya ve dayatmaya karşı, dikkatle ve sabırla Kur’an’a sarılmak ve onun gölgesine sığınmak bugün en büyük görevdir. Müslümanları Kur’an’ın nurundan ve rehberliğinden mahrum etmeye kalkışanlara en iyi cevap, evlerin birer Kur’an üniversitesi olmasıdır. Bugün alınabilecek en büyük mükâfat bununla mümkün olabilir. Öyleyse inancından taviz vermeyen tüm aileler, Kur’an’ı, önce kendi kurtuluşları, sonra da insanlığın kurtuluşu için öğrenmeye ve evlerini birer Kur’an üniversitesi haline getirmeye çalışmaları gerekiyor.
İnsanların Allah (cc)’ın rızasını kazanması, hayatlarını Kur’an ve sünnet çizgisinde devam ettirebilmesinde en büyük iş ailelere düşmektedir. Aile fertlerinin iyice bilmeleri gereken bir diğer konu da ahiretin aile tarafından anlaşılmasıdır. Müslümanların dünyaya ve onun nimetlerine meyletmemesi, şeytanın tuzaklarına düşmemesi için ahiret bilincini sürekli benliklerinde tutmaları gerekiyor.
Ahiret inancı benliğinde dipdiri olanlar kolay kolay hataya düşmezler. Allah (cc)’ın yasakladığı şeylere yönelmezler. Bu hayatın bir sonunun olduğunu, daha sonra dünyada yaptıklarının hesabını vereceğini bilen kişi adımlarını dikkatli atar. Ayağının kayacağı yere basmaz. Cehenneme yuvarlanmamak için hep hayır işlemeye çalışır.
Dünyaya meyleden, dünyanın geçici nimetleriyle yetinen insanlar, ahiretten nasipsiz kalacaklardır. Ailenin günaha bulaşmaması, harama yeltenmemesi için aile reisi azami gayret göstermelidir. Aile fertlerini cehennem ateşinden korumanın yolu, ahiret bilincine vâkıf olmalarını sağlamaktır.