Babanın Görevi:Günahlardan Uzaklaştırmak

By | 21 Nisan 2015

babanin-gorevigunahlardan-uzaklastirmak      Baba, ailesinin her şeyinden sorumlu olduğu için, onları günahlardan uzak tutmak ve hayırlı işlere yöneltmek mecburiyetindedir. Eşinin ve çocuklannın İslâmî kural ve kaidelere uygun bir biçimde yaşamalarını sağlamak onun görevidir.
Allah (cc) bir âyet-i kerimesinde şöyle buyurur:
“Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında acımasız, güçlü, Allah (cc)’ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildiklerini yapan melekler vardır.” (Tahrim, 66/6)
Eşini dedikodunun çok yapıldığı ortamlara göndermemesi, çocuklarını terbiyeden nasip almamış kişilerle arkadaşlıktan uzak tutması vb. gibi yollarla ailisinin günah işleyebileceği ortamları daha baştan kontrol altına almalıdır.
Aile arasında yapılan hatalar ve günahlar kesinlikle küçümsenmemelidir. Çocukların yapmış olduğu bir takım hataların basite alınması, büyüyünce vazgeçer denmesi doğru değildir. Günahın büyüğü küçüğü olmaz. Çünkü küçük günahlar, büyük günahların başlangıcıdır.
Resûlullah (sav) şöyle buyurmaktadır:
“Kul bir hata yaptığı zaman kalbinde siyah bir iz meydana gelir. Eğer kişi, o hatadan nefsini uzaklaştırır, af ister ve tevbe ederse, kalbi cilalanarak (leke silinir). Aksine günah işlemeye devam ederse, kalpteki leke artırılır. Hatta bir zaman gelir, kalbi tamamen kaplar.” (Tirmizî, Tefsir-i Mutaffifîn)
Aile fertlerinin günah işlemesine engel olmak için, onları günaha götüren yolları kapatmalıdır. Onların günah işlememesi için gerekli olan çabayı göstennelıdir.
Yarın ahirette Allah (cc)’ın huzurunda alnımızm ak olmasını istiyorsak, dünya hayatını ona göre tanzim etmemiz gerekir. Alıiret bilincim kendimizle beraber aile fertlerine de vermeliyiz. Bu gayretin karşılığını dünya hayatında ailemizle mutlu olarak, ahirette de kurtuluşa erenlerden olarak alırız.