Babanın Görevi:Aile İçi Eğitim

By | 21 Nisan 2015

babanin-goreviaile-ici-egitim    Islâm, eğitim dinidir. Resûlullalı (sav)’ın peygamberliğe başlaması “Oku” emriyle olmuş, O da bu emrin gereğini yerine getirerek öğrendiklerini önce ailesine, sonra da tüm insanlığa ulaştırmıştır. Resûlullalı (sav) hayatının tamamını, Allah (cc)’m adını insanlığa duyurmak, sahte tanrıları ve tanrılığa soyunanları devirmek için tüketmiştir.
Cahıliye karanlığından kurtulmak için bir önder arayan insanlar, Hz. Mu- hammed (sav)’in vahyin rehberliği altında düzenlediği tevhid eğitimi sayesinde bambaşka insanlar haline gelmişlerdıler.
Hz. Ömer (ra), cahiliye karanlığı içinde öylesine kör haline gelmişti ki, bizzat kendi elleriyle helvadan yaptığı tanrısına tapınıyor, acıktığında ise tanrısını yemek gibi bir komiklik içine düşüyordu.
İşte Resûlullalı (sav)’ın tevhid eğitimi sonucunda gaflette olan insanlar kendilerine gelerek kimin kulu olduklarını, kime ibadet edeceklerini öğrendiler. Sonra da öğrendiklerini diğer insanlara tebliğ ederek hem kendilerini hem de pek çok insanı kurtardılar.
Eğitim ve öğretimin değerini bilenler, Resûlullah (sav)’ın şu sözüyle hareket etmektedirler:
“Vallahi senin hidayetinle bir tek kişiye hidayet verilmesi, senin için kıymetli develerden müteşekkil sürülerden daha hayırlıdır.” (Buharı, Ashabu’n-Nebi 9)
Resûlullah (sav) ve ashabı ilme büyük önem vermekteydi. Her fırsatta eğitim ve öğretime devam etmekteydiler.
Aile fertleri, nasıl ibadet edeceklerini, şeytandan nasıl korunacaklarını ancak bililerinin yol göstermesiyle öğrenebilirler. Aile içinde bu işi yapması gereken babadır.
Aile reisi, evini bir okul, bir mektep bir üniversite haline getirmelidir. Eşine ve çocuklarına bilmeleri ve yaşamaları gereken İslâm! kural ve kaideleri öğretmelidir. Yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden kendini ve ailesini korumanın yolu ancak budur.