Ayrıca Şu Duâlar Da Özel Günlerde Okunabilir

By | 15 Haziran 2015

ayrica-su-dualar-da-ozel-gunlerde-okunabilirEy Kardeş! Şu şekilde de duâ edebilirsin:
1. 100 defa “Estağfırullâhel’aziyme ve etûbii ileyh.”
2. 100 defa “Sübhdnalldhi ve bi’hamdihî”
3.100 defa “AUâhümme sallı alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed”.
1. 100 defa “Lâ ilâhe illallâh.”
2. 100 defa “Lâ havle velâ kuvvete illâ billa hil’aliyyil’aziym.”
Bu duaları, özel durumda olan kadınlarımız okuyabilir. Okumaları câizdir. Beş vakit kıldıkları namaz vakitlerinde, özel durumlarında seccadeleri üzerinde bu duâları okusalar, ayni ibâdet zindeliğini ve gönül rahatlığını alırlar. Cenâb-ı Hak kendilerine bin rek’at nafile namaz sevâbı verir. Bu açıklamaları yukarıda verdik.